Van 06 naar 097 nummers

Aansluitingen met een 06-nummer krijgen een 097-nummer

De overheid heeft bepaald dat bepaalde 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten waarbij het nummer normaliter niet of automatisch wordt opgeroepen. Om een tekort aan 06-nummers in de toekomst te voorkomen worden deze nummers omgezet naar een 097-nummer.

Wat betekent dit voor je?

Alle aansluitingen met een 06-nummer krijgen een 097-nummer. Daar merk je eigenlijk niks van. Je kunt jouw huidige simkaart(en) gewoon blijven gebruiken.

Belangrijk om te weten

De meest gestelde vragen en antwoorden


Waarom de nummerwissel?

06-nummers mogen op grond van het nummerplan enkel worden gebruikt voor mobiele telefonie. Telecomaanbieders zijn daarom verplicht een 12-cijferig nummer uit te geven voor M2M en Mobiele Data-Only aansluitingen. Deze nummers beginnen met 097 in plaats van 06. De 097-nummerreeks is ingevoerd om in de toekomst ook nog genoeg 06-nummers te houden voor alle mobiele spraakaansluitingen. Ook de reeds uitgegeven aansluitingen vallen onder deze verplichting en zullen daarom een 097-nummer moeten krijgen. Wilt je meer weten over het nummerbeleid van de ACM? Kijk dan hier.

We zijn verplicht alle M2M-aansluitingen om te zetten. Onder M2M wordt verstaan: alle elektronische communicatiediensten waarbij het nummer normaliter niet of automatisch wordt opgeroepen. Dit betreft de volgende toepassingen:

Machine to Machine (M2M)
Zelfstandig werkende apparaten die automatisch met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld: slimme energiemeters, navigatiesystemen, dongels voor mobiel internet op laptops, e-readers en bloeddrukmeters.

Machine to Human (M2H)
Zelfstandig werkende apparaten. Bijvoorbeeld: beveiligings- of alarmsystemen die het beveiligingsbedrijf bellen, auto’s die na een aanrijding het alarmnummer bellen.

Human to Machine (H2M)
Zelfstandig werkende apparaten die iemand op afstand instelt. Bijvoorbeeld: beveiligingscamera’s en thermostaten.

Human to Human (H2H)
Verbindingen waarbij mensen met 1 druk op de knop een geprogrammeerd nummer kiezen om met anderen te communiceren. Bijvoorbeeld: telefoons in liften voor automatische verbinding met een hulpdienst, tablets die alleen sms’jes, apps en e-mails versturen


Je mag geen nummers gebruiken in strijd met het nummerplan. Dat betekent dat het niet is toegestaan om een 06-nummer voor een M2M-toepassing te gebruiken.

We adviseren je bij het aangaan van een contract over het juiste gebruik van 06- en 097-nummers. Ook staat in onze voorwaarden dat het niet is toegestaan om telefoonnummers te gebruiken in strijd met het nummerplan. Als we weten dat een 06-aansluiting toch voor een M2M-toepassing wordt gebruikt, nemen we maatregelen om het gebruik te beëindigen. Dat kunnen we doen door het 06-nummer om te zetten naar een 097-nummer of door de aansluiting te beëindigen.

In de Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten:

7.3 Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten:
  • a die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de door Contractant of een derde aan KPN verschuldigde bedragen beperken;
  • b waardoor storingen in Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt;
  • c waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
  • d die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.
Voor bestaande 10-cijferige nummers is het nummerformaat 316xxxxxxxx.Voor nieuwe 12-cijferige nummers wordt dit 3197xxxxxxxxx.

Nieuwe M2M en Mobiel Data Only aansluitingen (van na 12 april 2017) krijgen een 097-nummer.

Bestaande M2M en Mobiel Data Only aansluitingen worden voor eind 2020 omgezet naar een 097-nummer.

Nieuw aangevraagde M2M en Mobiel Data Only aansluitingen hebben 12 cijfers. Wilt je jouw apparatuur testen of deze overweg kan met een 12-cijferig telefoonnummer? Dan kun je hiervoor een nieuwe aansluiting bij ons aanvragen via onze verkooppunten, business partners of jouw accountmanager.

De overgang naar 12-cijferige nummers geldt voor alle M2M en Mobiel Data Only abonnementen.
Wij proberen je zo volledig mogelijk te informeren over het omzetten naar een 097-nummer. Als je meerdere contracten met ons hebt, krijg je per contract de nodige informatie. Bijvoorbeeld informatie over jouw M2M contract en over jouw Mobiel Data Only contract. Ook krijg je meerdere brieven van ons als jouw aansluitingen op verschillende data omgezet worden. In elke brief of e-mail staat voor welke 06-nummers de informatie geldt en ook wanneer deze nummers omgezet worden.
Het omzetten moet vanuit de ACM. Met de omnummering wordt er voor gezorgd dat we ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers beschikbaar hebben voor uw spraakaansluitingen.
Wat verandert er voor je?

Bijna alle type SIM-kaarten zijn geschikt voor de omnummering naar een 12-cijferig nummer. Alle geschikte kaarten zetten we zonder SIM-kaart vervanging om naar een 097-nummer. Gebruik je een kaart die daar niet geschikt voor is, dan krijg je hierover nader bericht. Vervolgens zetten wij ook deze aansluitingen om.
Producten die je bij ons koopt werken allemaal probleemloos met de nieuwe 12-cijferige 097-nummers. 
Bij het omnummeren blijft een sim-kaart verbonden met het mobiele netwerk, zonder dienstonderbreking. Hebt u speciale apparatuur in gebruik die toch de verbinding verbruikt? Dan kan je een reset van het apparaat uitvoeren. De onderbrekingsduur is dan afhankelijk van de power cycle time (herstarttijd) van het apparaat. Raadpleeg de handleiding van de apparatuur of neem contact op met de beheerder of leverancier als je wilt weten hoe je een reset uitvoert.
Je hoeft zelf niets te doen. Jouw contract wijzigt niet en wordt ook niet aangepast.
Alle uitporteringsverzoeken die bij ons binnengekomen zijn voordat we de aansluiting omzetten, sluiten we uit van de omnummering. Dat betekent dat je het nummer gewoon kunt meenemen naar een andere aanbieder als je al een uitportering hebt aangevraagd.
Wat moet je mogelijk zelf nog doen?

Bij een overgang naar een 097-nummer is er voor Private APN’s geen impact of onderbreking. Als de Private APN Caller-ID in de authenticatie gebruikt, moet je dit op uw radius-server aanpassen naar het nieuwe 097-nummer. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van jouw radius-server.
  • Als je het 06-nummer in jouw eigen administratie gebruikt. Heb je in de portals Online Kostenbeheer Mobiel (MKB) of Online Selfcare (Grootzakelijk) extra gegevens opgenomen bij jouw nummers, werk dit dan ook bij voor de nieuwe nummers na omzetting. Je vindt het 097-nummer per aansluiting in het nummeroverzicht dat je van ons krijgt. In dit overzicht staat het 06-nummer en het bijbehorende nieuwe 097-nummer. Deze gegevens kan gebruiken voor jouw eigen administratie.
  • Als je de diensten SMS, Voice of Circuit Switched Data (CSD) gebruikt om met jouw hardware te communiceren, moet je het nummer aanpassen in jouw apparatuur. Het nummer waarmee je communiceert, verandert namelijk van een 06-nummer naar een 097-nummer. Raadpleeg de beheerder of leverancier van deze apparatuur hierover.
  • Als je bij een Private APN de authenticatie van de eindapparatuur (bijv. in een Radius Server) via het 06-nummer laat lopen. Je moet dan de configuratie wijzigen naar het nieuwe 097-nummer. Hoe je deze configuratie wijzigt, hangt af van de apparatuur die je gebruikt. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van de authenticatieserver.
In bijna alle gevallen herstelt de aansluiting na de omzetting zichzelf weer. In sommige gevallen moet je zelf het modem/mobiele apparaat resetten. Raadpleeg de beheerder of leverancier van deze apparatuur over hoe je een reset uitvoert. Heb je daarna nog steeds geen werkende verbinding? Neem dan contact met ons op.

KPN heeft uitvoerig de apparatuur getest die wij zelf leveren en vastgesteld dat op deze apparaten geen extra handelingen nodig zijn door de gebruiker. Je hoeft de simkaart niet te vervangen voor de omzetting en daarom in principe niet bij het apparaat te komen om een handeling uit te voeren. Ook blijft de verbinding met het netwerk tijdens de omzetting in stand.

Wij weten echter niet in welk apparaat je een aansluiting gebruikt en of dit een door ons geleverd apparaat is. We kunnen daarom niet in alle gevallen garanderen dat apparatuur verbonden blijft tijdens de omzetting. In sommige gevallen kan het zijn dat je toch handmatig het apparaat moet herstarten. Neem contact op met de beheerder of leverancier van dit apparaat om na te gaan hoe je een reset uitvoert.

Sommige apparaten worden via software beheerd. Je kunt bij de beheerder of leverancier nagaan of je in de beheersoftware een wijziging moet aanbrengen.

Heb je nog vragen?

Onze zakelijke klantenservice is 24/7 gratis bereikbaar

Naar Zakelijk Contact


Meer uitleg over Wetgeving gebruik 097 telefoonnummers vindt je hier