Werk uitbesteden? Registreer een ketenmachtiging


Wilt u werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals subsidies aanvragen bij gemeenten, belastingaangifte of medewerkers ziek melden in het werkgeversportaal van UWV? Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt een bedrijf een andere organisatie (vaak een extern bureau of intermediair) om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Bent u machtigingen beheerder voor de intermediair, gebruik dan de KPN User Portal om machtigingen toe te kennen aan uw gebruikers, en het registratie proces voor uw klant te starten. Uw klant ontvangt dan een email om de ketenmachtiging te registreren.

Bent u een bevoegd vertegenwoordiger en wilt u een ketenmachtiging afgeven aan een Intermediair, gebruik dan deze link. Heeft u reeds een eHerkenning middel van KPN, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Aanvragen ketenmachtiging voor eenmanszaken

Per 1 november is het nog niet mogelijk voor eenmanszaken om aan een intermediair een ketenmachtiging af te geven t.b.v. het inloggen bij het UWV. In overleg met het UWV bieden de erkende leveranciers eHerkenning de volgende oplossingen aan.

Alle aanvragen van eenmanszaken die toch nog worden of zijn ingediend bij een leverancier, worden achtergehouden. De verwachting is dat einde dit jaar/ begin volgend jaar de functionaliteit voor ketenmachtigingen voor eenmanszaken beschikbaar zal zijn. Vanaf dat moment worden met voorrang de aanvragen voor ketenmachtigingen die eerder al zijn binnengekomen verwerkt. Intermediairs zullen dan in de ketenmachtigingen beheermodule kunnen constateren dat de ketenmachtiging actief is geworden.

Zolang de ketenmachtiging van de eenmanszaak nog niet is aangevraagd of niet actief is, kunnen intermediairs namens hun relatie gebruik maken van de alternatieve ‘papieren route’ van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/index.aspx.

De leveranciers zullen hun klanten, de intermediairs, op de hoogte stellen wanneer het in de ketenmachtiging-beheermodule mogelijk is om ketenmachtigingen aan te vragen inzake eenmanszaken.

Tarieven Ketenmachtiging

Ketenmachtiging op EH2 Vanaf € 15,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH2+ Vanaf € 20,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH3 Vanaf € 25,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH4 Vanaf € 30,00 per gebruiker

Hulp nodig?

Bij het aanvragen van een ketenmachtiging komt een hoop kijken. Komt u er niet uit? En hebt u hulp of tips nodig?
Neem contact met ons op en wij helpen u verder.

Neem contact met ons op