Werk uitbesteden? Registreer een ketenmachtiging


Wilt u werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals subsidies aanvragen bij gemeenten, belastingaangifte of medewerkers ziek melden in het werkgeversportaal van UWV? Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt een bedrijf een andere organisatie (vaak een extern bureau of intermediair) om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Voor het registreren van een ketenmachtiging bij KPN moeten twee formulieren worden ingevuld.

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Voor het invullen van de registratieformulieren zijn een aantal documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Middel met juiste
betrouwbaarsheidsniveau


De intermediair heeft een eHerkenningsmiddel nodig, op het juiste betrouwbaarheidsniveau.

Heeft u dit (niveau) nog niet? Upgrade dan eerst het middel of vraag een middel aan.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel


Zorg voor een KVK-uittreksel van beide organisaties.

De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 14 dagen.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s)

Verzamel van beide organisaties de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder: persoonsgegevens, e-mailadres, mobiele nummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens medewerker(s) (gebruiker)

Verzamel de volgende gegevens van de medewerker(s) die voor het bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren: persoonsgegevens, e-mailadres, mobiele nummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Een ketenmachtiging regelt u met deze formulieren

Vul de volgende formulieren in volgens het stappenplan. Meerdere medewerkers machtigen binnen de ketenmachtiging? Vul voor elke medewerker een eigen formulier in.

1. Intermediair machtigen

Met dit registratieformulier machtigt het bedrijf namens wie moet worden ingelogd, de intermediair aan wie zij werkzaamheden uitbesteden. Met deze machtiging mag de intermediair namens het bedrijf handelen.

2. Medewerker(s) machtigen

Met dit registratieformulier vraagt de gemachtigde intermediair machtigingen aan voor een eigen medewerker, de gebruiker. Zo is deze medewerker gemachtigd om via eHerkenning in te loggen namens het bedrijf en werkzaamheden uit te voeren.

Bent u intermediair en wilt u meerdere medewerkers registreren die in loondienst zijn en daarmee geen fysieke identificatie behoeven? Vul dan het onderstaande formulier in.Stappenplan voor de aanvraag


Tarieven Ketenmachtiging

Ketenmachtiging op EH2 Vanaf € 15,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH2+ Vanaf € 20,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH3 Vanaf € 25,00 per gebruiker
Ketenmachtiging op EH4 Vanaf € 30,00 per gebruiker

Hulp nodig?

Bij het aanvragen van een ketenmachtiging komt een hoop kijken. Komt u er niet uit? En hebt u hulp of tips nodig?
Neem contact met ons op en wij helpen u verder.

Neem contact met ons op