Betrouwbaarheidsniveau eH3

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en laat zien wie u bent (authenticatie). Op het middel registreert u machtigingen. Met deze machtigingen bent u geautoriseerd om namens uw organisatie bepaalde dienst(en) via eHerkenning af te nemen.

Weet u voor welke dienst(en) u eHerkenning wilt gebruiken en heeft u maximaal betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig? Vraag uw middel dan hier aan. Zodra u uw middel hebt ontvangen, logt u in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code.

Verwerking bij het aanvragen van eHerkenning

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen direct (0 dagen) en uiterlijk 7 dagen (bij complexe aanvragen):

Aanvragen via onze beheermodule worden dezelfde werkdag verwerkt.

Spoedaanvragen (voor 15:00 uur) worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt.

De doorlooptijd van aanvragen van bevoegd vertegenwoordigers met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) bedraagt tussen de 1-3 dagen.

Bij aanvragen van complexere organisaties kan het maximaal 7 dagen duren voordat u uw eH3 middel heeft.

U ontvangt bericht van ons wanneer wij uw aanvraag hebben behandeld.


Direct aanvragen

Een eH3-middel nodig? En weet u al hoe de aanvraag werkt?

Vraag direct eH3 aan


Bent u binnen uw organisatie de persoon die de eHerkenningsaanvragen kan of mag beheren? Vraag dan uw manager of u mag worden aangesteld als beheerder van de machtigingen. De beheerder kan namelijk nieuwe middelen toekennen aan de andere collega’s. Daarnaast kan de beheerder middelen upgraden en opzeggen. Op deze manier kunt u het aanvraagproces versnellen en uw collega’s binnen 30 minuten een nieuw eHerkenningsmiddel verstrekken.
Als u beheerder bent, kunt u vanaf vandaag middelen aanvragen en uitgeven via de KPN User Portal. Via het menu “Beheer -> Gebruikers” kunt u de aanvraag starten. U heeft hierbij de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor meerdere gebruikers tegelijk. Dit kan handmatig of, voor een groot aantal gebruikers, via een CSV-upload.
Na de aanvraag voor middelen ontvangen gebruikers een e-mail met daarin een verificatielink. Zij kunnen hiermee hun e-mailadres bevestigen. Vervolgens ontvangen gebruikers op hun eigen mobiele telefoonnummer een sms met daarin een verificatie. Hiermee kunnen zij hun eigen persoonlijke wachtwoord instellen.

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH3 hebt u de volgende documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Tarieven eHerkenning eH3*

eHerkenningsmiddel eH3 voor 1 jaar € 45,00 per gebruiker*
eHerkenningsmiddel eH3 voor 3 jaar € 100,00 per gebruiker*
eHerkenningsmiddel eH3 voor 5 jaar € 150,00 per gebruiker*

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie

Zo vraagt u eHerkenning op eH3-niveau aanWerk uitbesteden aan intermediair? Registreer een ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan een externe partij of intermediair namens een bedrijf handelen via eHerkenning. Zoals subsidies aanvragen bij gemeenten of medewerkers ziek melden bij UWV.

Meerdere middelen nodig? Registreer gratis een machtigingenbeheerder

Met een machtigingenbeheerder delegeert de bevoegd vertegenwoordiger taken rondom eHerkenning. Zo kan de beheerder in de KPN eHerkenning Beheermodule machtigingen toekennen aan anderen en deze beheren.

Spoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wilt u een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer
088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.