Machtigingen beheren met KPN eHerkenning Beheermodule

Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel of -machtiging is toestemming nodig van de bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie. Met een machtigingenbeheerder besteedt de bevoegd vertegenwoordiger het aanvragen van middelen en toekennen van machtigingen uit. Zo kan een machtigingenbeheerder met de gratis KPN eHerkenning Beheermodule machtigingen aanvragen en wijzigen. En de beheermodule geeft een totaaloverzicht van alle verstrekte middelen, machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s).

Bent u binnen uw organisatie de persoon die de eHerkenningsaanvragen kan of mag beheren? Vraag dan uw manager of u mag worden aangesteld als beheerder van de machtigingen. De beheerder kan namelijk nieuwe middelen toekennen aan de andere collega’s. Daarnaast kan de beheerder middelen upgraden en opzeggen. Op deze manier kunt u het aanvraagproces versnellen en uw collega’s binnen 30 minuten een nieuw eHerkenningsmiddel verstrekken.
Als u beheerder bent, kunt u vanaf 13 december 2019 middelen aanvragen en uitgeven via de KPN User Portal. Via het menu “Beheer -> Gebruikers” kunt u de aanvraag starten. U heeft hierbij de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor meerdere gebruikers tegelijk. Dit kan handmatig of, voor een groot aantal gebruikers, via een CSV-upload.
Na de aanvraag voor middelen ontvangen gebruikers een e-mail met daarin een verificatielink. Zij kunnen hiermee hun e-mailadres bevestigen. Vervolgens ontvangen gebruikers op hun eigen mobiele telefoonnummer een sms met daarin een verificatie. Hiermee kunnen zij hun eigen persoonlijke wachtwoord instellen.
Als de gebruiker in loondienst is, wordt het middel direct geactiveerd (uitgegeven). Wanneer de gebruiker niet in loondienst is, moet voor eH3 nog een identificatie of validatie van het ID-bewijs plaatsvinden.
U kunt de status van elke aanvraag volgen via het menu “Beheer -> Lopende aanvragen”. U kunt lopende aanvragen ook annuleren via hetzelfde overzicht.

Benodigde gegevens voor registreren machtigingenbeheerder

.....

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel
Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel?
Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens machtigingenbeheerder
Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de beheerder.

Dit kunt u in de KPN eHerkenning Beheermodule


Extra machtigingen voor gebruikers aanvragen
Machtigingen van gebruikers intrekken
Eenvoudig nieuwe middelen aanschaffen

Registreer een machtigingenbeheerder

De KPN eHerkenning Beheermodule is gratis. en is mogelijk vanaf betrouwsbaarheidsniveau EH2. Voor de aanvraag van een machtigingenbeheerder is goedkeuring van de bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie nodig. Uw aanvraag wordt binnen vijf tot vijftien werkdagen verwerkt.

Beheerder EH2+

Aanvragen

Beheerder EH3

Aanvragen

Beheerder EH4

Aanvragen

Inloggen KPN eHerkenning Beheermodule

Wilt u inloggen op de KPN eHerkenning Beheermodule? Dan moet u beschikken over een eHerkenningsmiddel met een beheerdersmachtiging.