Een hoger rendement uit agricultuur door precisielandbouw

IoT geeft boeren de mogelijkheid om de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van hun activiteiten te optimaliseren. Zo winnen boeren aan inzicht in de gezondheid van hun gewassen. Maar ook weten boeren hoe gezond hun veestapel is of kunnen landbouwvoertuigen zelfstandig het land bewerken.

KPN en de IoT-keten voor boerenbedrijven

smart farming

Sensoren

Sensoren verzamelen weergegevens, bodemvocht en bodemwaarde uit het veld.


smart farming

Connectiviteit

De data wordt door de lucht verstuurd via LoraWAN, LTE M of M2M van KPN.


smart farming

Data services

Daarna wordt de data via een dataplug gekoppelt met de farm management systemen.


smart farming

IoT applicaties

Indien gewenst wordt data vertaald naar informatie in de vorm van applicaties.

Zaai, groei, oogst en opslag

KPN werkt samen met IoF2020 om Smart Farming in Nederland onder de aandacht te brengen.
In deze vierdelige serie ‘zaai, groei, oogst en opslag’ vertelt boer Jacob over zijn ervaring met Smart Farming.


Zaai

In deel 1 ‘zaai’ ziet u hoe boer Jacob aan de hand van een bodemscan bepaalt hoeveel en waar hij aardappels poot.

Groei

In deel 2 ‘groei’ ziet u hoe boer Jacob aan de hand van vochtsensoren tijdens de groei fase zijn gewas monitort en beregening bepaalt.Oogst

In deel 3 'oogst' ziet u hoe boer Jacob zijn aardappelen oogst. De informatie van alle velden wordt samen met de locatie van de aardappelen in de schuren opgeslagen.

Verkoop van de oogst

In deel 4 'verkoop van de oogst' ziet u hoe boer Jacob de verzamelde data van zijn aardappeloogst, gebruikt om deze te verkopen. Ook voor Farm Frites, die de aardappels koopt, is deze data waardevol om hun productie proces te stroomlijnen.


smart farming


IoF2020 heeft financiering ontvangen van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 onder subsidieovereenkomst nr. 731884


Wat is Smart Farming?

Met de inzet van IoT in de precisielandbouw krijgt een boer meer zicht op de groei van zijn gewas. Sensoren meten het vocht in de bodem en zorgen dat de boer weet of hij moet sproeien. De foto van een drone geeft inzicht in de vruchtbaarheid van de grond. De informatie van sensoren en de drone kan worden gebruikt om machines aan te sturen die over het land rijden. Die weten dan waar ze wel en waar niet moeten bemesten. Door de informatie die is verzameld tijdens de groei van het gewas te delen met de kopers van het product, krijgen die inzicht in hoe deze is gegroeid. Hiermee kunnen supermarkten in de toekomst aan hun klanten laten zien waar hun eten vandaan komt. 


Ook een Smart Farm worden?

Leveranciers in agri maken enorme stappen in het digitaliseren van hun agribusiness.
Wilt u weten wat Smart Farming voor u en uw klanten kan doen?

Ontvang persoonlijk advies