Een hoger rendement uit agricultuur door precisielandbouw

IoT geeft boeren de mogelijkheid om de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van hun activiteiten te optimaliseren. Zo winnen boeren aan inzicht in de gezondheid van hun gewassen. Maar ook weten boeren hoe gezond hun veestapel is of kunnen landbouwvoertuigen zelfstandig het land bewerken.KPN en de IoT-keten voor boerenbedrijven

smart farming

Sensoren

Sensoren verzamelen weergegevens, bodemvocht en bodemwaarde uit het veld.


smart farming

Connectiviteit

De data wordt door de lucht verstuurd via LoraWAN, LTE M of M2M van KPN.


smart farming

Data services

Daarna wordt de data via een dataplug gekoppelt met de farm management systemen.


smart farming

IoT applicaties

Indien gewenst wordt data vertaald naar informatie in de vorm van applicaties.

smart farming

Voor sensorpartijen

Als sensorpartij wilt u geen gedoe met draadloze verbinding in het veld. Met IoT-connectiviteit van KPN zijn uw sensoren verzekerd van een goede verbinding, ook internationaal. Bovendien zijn uw sensoren eenvoudig te activeren via onze IoT app. Meer weten?

Neem contact met ons opsmart farming

Voor coöperaties

Als coöperatie wilt u weten welke en hoeveel oogst er aan komt. Met onze IoT-oplossingen helpen wij coöperaties een deel van die informatiebehoefte op te lossen. Wilt u weten hoe IoT uw coöperatie slimmer maakt? Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons opZaai, groei, oogst en opslag

KPN werkt samen met IoF2020 om Smart Farming in Nederland onder de aandacht te brengen.
In deze vierdelige serie ‘zaai, groei, oogst en opslag’ vertelt boer Jacob over zijn ervaring met Smart Farming.


Zaai

In deel 1 ‘zaai’ ziet u hoe boer Jacob aan de hand van een bodemscan bepaalt hoeveel en waar hij aardappels poot.

Groei

In deel 2 ‘groei’ ziet u hoe boer Jacob aan de hand van vochtsensoren tijdens de groei fase zijn gewas monitort en beregening bepaalt.Oogst

In deel 3 'oogst' ziet u hoe boer Jacob zijn aardappelen oogst. De informatie van alle velden wordt samen met de locatie van de aardappelen in de schuren opgeslagen.

smart farming

Opslag

Komt binnenkort online.


smart farming


IoF2020 heeft financiering ontvangen van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 onder subsidieovereenkomst nr. 731884


Ook een Smart Farm worden?

Leveranciers in agri maken enorme stappen in het digitaliseren van hun agribusiness.

Wilt u weten wat Smart Farming voor u en uw klanten kan doen?

Neem contact met ons op