IoT-consultancy
voor ondersteuning van jouw IoT-traject

IoT biedt veel kansen voor organisaties, maar kan tegelijkertijd zorgen voor een uitdagend traject. Zeker als je (nog) niet alle kennis en vaardigheden in huis hebt. Als klant van KPN IoT heb je toegang tot de kennis en expertise van de gehele IoT-organisatie. Zij ondersteunen je met jouw IoT-traject, in welke ontwikkelfase je ook zit.
Fase 1: Oriëntatie

Tijdens deze fase wordt onderzocht hoe IoT kan ondersteunen bij de aangegeven usecases en het behalen van een of meerdere van de business drivers. Op basis van deze oriëntatie kan de bedrijfsstrategie worden vastgesteld en draagvlak voor de visie worden gevonden. KPN kan je hierbij begeleiden door middel van IoT-workshops, ronde-tafelsessies, 1 op 1 sessies, webinars en whitepapers. In deze fase word je met jouw vraagstukken geholpen door onder andere:

  • Special Sales IoT
  • Business- en Technische consultants

Fase 2: Ontwerp

In de tweede fase wordt de IoT-oplossing vastgesteld, op basis waarvan de business value kan worden gevalideerd. Ook worden de bijbehorende technische en organisatorische wijzigingen bepaald. Hierna kunnen contracten met de verschillende partijen worden opgesteld, evenals een plan van aanpak voor implementatie. KPN ondersteunt in de vorm van IoT-deepdives, inzet van het partnernetwerk (voor hardware & data), proof of concepts en pilots. In deze fase word je met jouw vraagstukken geholpen door onder andere:

  • Special Sales IoT
  • Business & Technische consultants
  • Technisch- en Commercieel Productmanagers

Fase 3: Implementatie

Na het contracteren volgt de technische ontwikkeling en implementatie onder begeleiding van projectmanagement, net als de organisatorische implementatie. Daarnaast kan ook een goed marketingplan (go to market) van belang zijn om de nieuwe dienst onder de aandacht te brengen. De diensten en informatie van KPN tijdens deze fase zijn het managen van de ontwikkeling (intern of extern) en de implementatie, ondersteuning bij marketing en go to market en training bij oplevering van de dienst. Tijdens deze fase staan onder andere voor je klaar:

  • Het KPN IoT-ontwikkelteam
  • Projectmanagement
  • Technische consultants en Productmanagers
  • Marketing

Fase 4: Optimalisatie

Na overdracht wordt de IoT-oplossing beheerd door Operations. Zij monitoren en implementeren waar nodig optimalisaties. Er is regelmatig afstemming over de adoptie, expansie en optimalisatie van de oplossing. KPN ondersteunt met Customer Succesmanagement, XLA en continu onderzoek naar verbeteringen in dienstverlening en processen. Het dedicated 24/7 support-team voor IoT-klanten, met een eigen serviceteam en servicedesk, staat paraat om je te ondersteunen bij vragen.

Van Happen: optimalisatie van bedrijfsprocessen en administratie

Container-, transport- en afvalverwerkingsbedrijf Van Happen heeft alle containers connected gemaakt, waarmee zij realtime inzicht hebben in de locatie van containers. Met dit inzicht hebben zij bedrijfsprocessen en administratie kunnen optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: minder ritten en zoekwerk, altijd inzicht in verhuurvoorraad per magazijnlocatie en aantallen langhuurders en de mogelijkheid tot aanbieden van een dashboard aan klanten.

 

Wil je meer weten over IoT-consultancy en
hoe wij jou kunnen ondersteunen?

Ontvang persoonlijk advies