Creëer met kpn CO2-monitoring een gezond binnenklimaat

Goede ventilatie is cruciaal om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te minimaliseren. Een gezond binnenklimaat is dan ook van belang voor alle organisaties waarbij groepen mensen (langdurig) binnen zitten. Denk hierbij aan scholen, verzorgingstehuizen of kantoren. Om een gezond binnenklimaat te creëren is het essentieel om CO2 te meten. CO2 is namelijk een indicatie of er voldoende wordt geventileerd, dus het meet als het ware de kwaliteit van het binnenklimaat. kpn kan u helpen om een optimaal binnenklimaat te creëren met kpn CO2-monitoring.kpn CO2-monitoring
Een IoT-totaaloplossing voor het meten van CO2

kpn CO2-monitoring is een IoT-totaaloplossing die u in staat stelt om CO2 te meten en zo een gezond binnenklimaat te creëren. Door gebruik te maken van CO2-meters die zijn aangesloten op het Internet of Things wordt uw ruimte continu gemonitord. De data wordt centraal verzameld in één overzicht en u krijgt een notificatie als kritieke waarden worden overschreden. Zo hoeft u alleen in te grijpen als dat nodig is en voorkomt u dat in de koude wintermaanden onnodig ramen open staan. Met inzicht in het binnenklimaat van al uw ruimtes in één oogopslag kunt u met vertrouwen de deuren van uw bedrijf, school of zorginstelling open houden.

U kunt gebruik maken van deze oplossing op twee manieren:

  1. kpn biedt CO2-monitoring aan met een snelle en eenvoudige plug-and-play-installatie waarbij gebruikmaken van uw ICT-infrastructuur niet nodig is.
  2. kpn CO2-monitoring kan ook in samenspraak met uw installatiepartner worden afgenomen. Hierdoor ontvangt u de meetwaarden in de voor u bekende systemen.Daarom CO2 meten met kpn CO2-monitoring

  • Door CO2 te meten kunt u proactief een gezonde leer-, werk- en leefomgeving creëren door tijdig en op het juiste moment te ventileren
  • In één oogopslag een digitale weergave van het huidige en historische binnenklimaat van al uw ruimtes
  • Een snelle en eenvoudige plug-and-play installatie, eventueel geïntegreerd in het bestaande systeem van uw installatiepartner


Een gezond binnenklimaat bij Scholengemeenschap CVO Rotterdam

CVO Rotterdam heeft ruim 20.000 leerlingen en 2.000 medewerkers die verdeeld zijn over acht scholengroepen en 40 scholen. CVO is de eerste scholengroep die op al hun scholen kpn CO2-monitoring in gebruik heeft genomen. Ze hadden behoefte aan een centrale monitoring van het binnenklimaat van alle ruimtes. kpn kon met CO2-monitoring snel een veilige oplossing bieden waarbij de meetwaarden centraal worden gemonitord en inzicht geven in de status van de leer- en werkomgeving. Als kritieke waarden worden overschreden geven de CO2-meters een visuele melding. Dit visuele alarm werkt als een stoplicht en geeft docenten controle over het binnenklimaat in hun lokaal. Zo hoeft niet standaard overal het raam open te staan, wat van groot belang is als het koud is buiten.

Wilt u meer weten over CO2-monitoring van kpn?
Wij helpen u graag