Cybersecurity is voor iedere organisatie van groot belang. De regelgeving rond persoonsgegevens wordt steeds strenger, terwijl cybercriminelen voortdurend ambitieuzer en brutaler worden. Omdat kwaadwillenden steeds meer middelen tot hun beschikking hebben, moeten organisaties goed nadenken over hoe ze hun ICT beveiligen. Dat geldt zeker voor overheden. Door de grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens waar zij mee werken, vraagt de maatschappij van hen extra inzet om de gegevens te beschermen tegen dieven en cybervandalen.

Daarom GGI-Veilig bij KPN


  • Continue innovatie
    Ons innovatielab werkt dagelijks aan nieuwe oplossingen om cybercriminaliteit effectief en efficiënt tegen te gaan
  • Al uw security oplossingen bij één leverancier
    Alle voor GGI-Veilig benodigde diensten, oplossingen en middelen kunt u bij ons afnemen.
  • Kwaliteit en continuïteit
    Duidelijke en professionele afspraken over de manier van werken en beoogde resultaten. Korte lijnen om de kwaliteit te waarborgen.

Factsheet Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Na 2019 als overgangsjaar wordt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht voor alle overheidsorganisaties. Belangrijk, want uiteindelijk is het cruciaal om te realiseren dat security meer is dan het afvinken van een lijst. Security is alleen succesvol als dit betrouwbaar en efficiënt is ingericht. Een goed beleid en verplichtingen vormen hier mede de basis voor.

In deze whitepaper leest u over de risico’s waar overheden mee te maken hebben, en op welke manier de BIO hierin past. Hij geeft een overzicht van de verwachtingen en maatregelen waar gemeenten mee te maken krijgen, en hoe KPN Security u hierin van dienst kan zijn.


Verschillende securitydiensten en -oplossingen


GGI-Veilig is een onderdeel van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur. Door collectief een samenhangend producten- en dienstenportfolio te verwerven, besparen lokale overheden op aanbestedingskosten. De aanbesteding is al voor ze gedaan door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook zijn de kosten voor het gebruik van deze producten en diensten lager. Door het gebruik van een gezamenlijk portfolio kunnen gemeenten bovendien beter samenwerken aan hun digitale weerbaarheid. De securitydiensten en -oplossingen worden aangeboden binnen drie zogenaamde ‘percelen’.

Perceel 1

Managed SIEM en SOC-dienstverlening. KPN Security is de exclusieve leverancier van oplossingen voor Managed SIEM en SOC-dienstverlening. Dat zijn oplossingen waarbij de infrastructuur constant in de gaten wordt gehouden.

Perceel 2

Aanvullende securityproducten en -diensten. Hier valt het beveiligen van mobiele apparatuur en telewerken onder, evenals het beheer van netwerkbeveiliging en capaciteitsbeheer. Dat betekent de inzet van EMM, firewall, mailfiltering, IDS of IPS en AntiDDoS. KPN Security is een van de leveranciers die oplossingen en diensten mag leveren voor Perceel 2.

Perceel 3

Security expertise services, waaronder pentesten en ondersteuning van SIEM-processen. GGI-Veilig Perceel 3 bestrijkt het beheer van technische kwetsbaarheden, en ook hiervoor is KPN Security een van de goedgekeurde leveranciers.


Meer weten over de drie percelen?

Zoals u hierboven heeft gelezen worden de oplossingen van GGI-veilig in drie verschillende percelen aangeboden door leveranciers die bovendien voldoen aan de strikte eisen gesteld door het IBD. Wilt u meer weten over een specifiek perceel? Download dan de brochure waarin de drie percelen uitgebreid worden uitgelegd.

Download brochure

Wilt u meer informatie over Cloud Infra?