1 netwerkverbinding met publieke ketenpartners

Een moderniserende overheid betekent ook een intensievere samenwerking en het delen van informatie tussen partners die samenwerken aan de publieke zaak.

Met Aansluiting op Diginetwerk verloopt de uitwisseling van informatie tussen overheden zo goed mogelijk. De informatiehouder is namelijk op uniforme wijze ontsloten via Diginetwerk. Daarmee ondersteunt Aansluiting op Diginetwerk elektronische communicatie tussen overheden die fysiek aangesloten zijn op het Gemnet netwerk en ook met overheden die aangesloten zijn op een ander netwerk, dat ook onderdeel is van Diginetwerk.

Neem contact op

Uniek adresseerbaar voor alle aangesloten overheden

Binnen het besloten Gemnet netwerk krijgen organisatiespecifieke verbindingen unieke publieke IP-adressen. Hiermee ontsluit je al je bronnen en (web)services richting je ketenpartners binnen de publieke sector.

Aansluiting Diginetwerk
Aansluiting Diginetwerk

Een toekomstvaste aansluiting op de e-overheid architectuur

Aansluiting op Diginetwerk voldoet aan de standaarden zoals gedefinieerd door Nederland Open in Verbinding (NOiV) en Diginetwerk. Ook is deze dienst passend binnen de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).


Daarom Aansluiting op Diginetwerk van KPN


  • Functioneel
    Uniek adresseerbaar voor alle aangesloten overheden.
  • Zekerheid
    Verzekerd van een toekomst vaste aansluiting op de e-overheid architectuur.
  • Veilig
    Data versturen via het Diginetwerk is extra veilig.

Meer weten over het Diginetwerk?
Maak een terugbelafspraak

Neem contact op