KPN Mooiste Contact Fonds zet in op structurele aanpak eenzaamheid

Sinds de start in 2007 heeft het KPN Mooiste Contact Fonds als onafhankelijke stichting gewerkt aan het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement. Met langdurige initiatieven zoals KlasseContact, met jaarlijkse kerstdiners voor ouderen en met pilots zoals de ComputerPlusBus. De langdurige initiatieven blijven bestaan. Daarnaast gaat het fonds start- en scale ups van (digitale) initiatieven tegen eenzaamheid meerjarig met financiering en expertise ondersteunen. Ook KPN Health zet zich hiervoor in, vertellen Mark Versteegen en Vinood Mangroelal. “Preventie van eenzaamheid heeft alles te maken met een betere gezondheid van mensen.”

Het KPN Mooiste Contact Fonds en het Oranje Fonds gaan 18 sociaal ondernemers steunen die op innovatieve wijze eenzaamheid willen aanpakken. De geselecteerde ondernemers nemen vanaf 1 oktober (het begin van de Week tegen Eenzaamheid) deel aan het programma Ondernemen tegen eenzaamheid, dat in maart 2021 werd aangekondigd.

Met het programma willen de fondsen initiatieven tegen eenzaamheid versterken en opschalen. De deelnemers krijgen drie jaar lang steun in de vorm van trainingen, (netwerk)bijeenkomsten, zichtbaarheid en financiering. Het gaat om organisaties die zowel lokaal als landelijk actief zijn en die digitale middelen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Enkele voorbeelden zijn:

  • Mommy Friends uit Beverwijk, dat eenzaamheid onder moeders wil bestrijden met een nationaal online vriendinnenplatform voor moeders.

  • Refugee Team uit Eindhoven, dat vrijwilligers en vluchtelingen met elkaar in contact brengt door ze met elkaar te laten videobellen.

  • Stichting Leer Zelf Online uit Woerden, die met een speciale website ervoor zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking op een veilige manier met elkaar in contact kunnen komen.

Mark Versteegen is al 12 jaar verantwoordelijk voor het sponsorportfolio van KPN (waaronder het Eredivisie voetbal, het Rijksmuseum en het Concertgebouw) en directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds. Hij benadrukt dat het Mooiste Contact Fonds als stichting onafhankelijk is van KPN, met een eigen bestuur (waar wel enkele KPN’ers in zitten) en ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).

“Natuurlijk draagt dit bij aan het imago van KPN.  Maar we zijn geen verkoopvehikel. KPN verbindt mensen met elkaar en dat doen we ook met het fonds. Veel bedrijven doen goede dingen op sociaal-maatschappelijk gebied, maar we willen hiermee ook voor de lange termijn investeren in de  samenleving. We worden regelmatig benaderd door andere beursgenoteerdebedrijven, die ook zo’n fonds willen opzetten. Ik zeg dan altijd: blijf zo dicht mogelijk bij jouw core business.”

Eenzaamheid volksziekte

Het doel van het fonds raakt de volksgezondheid, ziet Versteegen. “Eenzaamheid is een volksziekte aan het worden.  Door  corona  is het veel meer naar de oppervlakte gekomen. Onder ouderen, maar ook onder pubers en studenten, onder mensen met een beperking. En als je je eenzaam voelt, word je ook vatbaarder voor ziekten. Mentale gezondheid en fysieke gezondheid hebben wat dat betreft veel met elkaar te maken. Het organiseren van leuke dingen kan even helpen, maar je moet mensen ook structureel uit die eenzaamheid halen.”

Bepaalde projecten hebben volgens Versteegen ook raakvlakken met de zorg. Zoals KlasseContact, waarbij langdurig ernstig zieke kinderen virtueel worden teruggebracht  naar de klas. “En natuurlijk  werken  veel  KPN’ers als vrijwilliger mee. We halen nog altijd ons jaarlijkse doel om minimaal 2.000 vrijwilligers van KPN te  werven voor allerlei activiteiten. Zo gingen onlangs 200 cliënten uit de langdurige zorg met een groep vrijwilligers naar de musical The Sound of Music, georganiseerd door het KPN Mooiste Contact Fonds.”

De doelen van het KPN Mooiste Contact Fonds en KPN Health komen vaak overeen, ziet ook Vinood Mangroelal, directeur van deze KPN-divisie. “KPN Health is bezig met het toegankelijk maken van de zorg via digitalisering, waarbij we het contact wel zo persoonlijk mogelijk houden. Mark is via het Mooiste Contact Fonds bezig om vereenzaming tegen te gaan en zo burgers gezond te houden, zodat ze minder kans lopen om patiënt te worden of sneller kunnen herstellen. KPN Health heeft een groot netwerk bij zorgorganisaties en kan doelgroepen voor het fonds samenbrengen. Daarnaast hebben onze medewerkers als vrijwilliger echt plezier in het helpen van mensen.”

Geleidelijke uitbreiding

In de loop der jaren zijn de initiatieven van het KPN Mooiste Contact Fonds behoorlijk uitgebreid, stelt Versteegen. “Dit jaar gaan we ook weer kerstlunches organiseren in voetbalstadions: nu specifiek voor mantelzorgers van Alzheimer-patiënten. Net als het bezoek aan The Sound of Music of aan het Rijksmuseum worden dit soort fysieke uitjes weer vaker mogelijk nu de coronapandemie begint af te zwakken. KlasseContact bieden we al langer, inmiddels via heel geavanceerde robotjes met een beeldscherm en camera. Je zou je kunnen voorstellen dat zo’n apparaat als sociale robot breder in de zorg ingezet kan worden. Ook daar hebben we raakvlakken met health.”

Verder heeft het fonds altijd één of twee pilotprojecten gehad, zoals de ComputerPlusBus of de Zilverlijn, projecten met de Hartstichting en andere maatschappelijke organisaties. De meest recente pilot was Maya VR: de virtuele rondleiding in het Rijksmuseum in de ouderenzorg.

KPN Mooiste Contact Fonds 2.0

Nu is het tijd om projecten tegen eenzaamheid structureler en grootschaliger te ondersteunen, meent Versteegen:  “Ik noem dat het KPN Mooiste Contact Fonds 2.0. Er komen steeds meer kleinschalige initiatieven op sociaal-maatschappelijk of milieugebied vanuit het bedrijfsleven. Daarin willen we meegaan om zo tot de next step te komen. We laten de grote organisaties even met rust en gaan samen met het Oranje Fonds deze kleinere en nieuwe initiatieven helpen.”

KPN-collega’s zullen de vraag  krijgen of ze ook dit initiatief kunnen ondersteunen, door vanuit hun expertise input te geven. Versteegen: “Juristen  kunnen  bijvoorbeeld  helpen met contracten en mensen van Finance met financiële zaken. Zo willen we die ondernemers helpen met onze kennis.  We  merkten bij pilotprojecten dat, als we de financiering weghaalden als het project stond, zo’n initiatief vaak geleidelijk inzakte. Nu hebben we ons voor drie jaar gecommitteerd. Na die tijd is de ondernemer in staat zelf de broek op te houden en gesteund met onze kennis verder te groeien.”

Impact vergroten

Het initiatief past in de rode draad van de structurele bijdragen die het fonds wil leveren, onderschrijft Mangroelal. “Door met geld, technologie en kennis structureel het probleem van vereenzaming aan te pakken, kun je jouw impact  vergroten. We hebben hier als KPN Health geen directe betrokkenheid bij, behalve met onze kennis en technologie. Kennis vanuit onze mensen, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld opschalen van digitale toepassingen. Daar hebben we als KPN veel ervaring mee opgedaan bij diverse zorgorganisaties.”

Opschaling is, net als in de zorg, een belangrijk element in de ondersteuning van de 18 initiatieven. “Zo kunnen we die bedrijven helpen om een losse app of een los platform in te bedden in een groter geheel, zodat de kans op succes vergroot wordt”, stelt Versteegen. “Daarover hebben we eens per  maand  overleg met  KPN  Health.  De  komende  tijd  gaan we verder kijken waar KPN een bijdrage kan leveren. Niet alleen de Health-tak, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelkant van KPN.  Vanuit veel geledingen kunnen we expertise of technologische ondersteuning bieden.”


KPN Mooiste Contact Fonds

Sociaal contact is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, zoals ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt mensen die zich eenzaam voelen weer in verbinding met de wereld om hen heen, om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

De digitale wereld biedt ook voor sociaal contact volop mogelijkheden. Daarom zet het KPN Mooiste Contact Fonds digitale technologie, middelen en mensen in om sociaal isolement tegen te gaan. Jaarlijks werken tussen de 1.500 en 2.000 KPN-vrijwilligers mee aan projecten van het fonds. Sinds de start van het fonds (2007) zijn er:

12.263 ouderen bereikt met de ComputerPlusBus;
4.458
zieke kinderen geholpen met KlasseContact;
2.805 ouderen uitgenodigd voor de KPN Mooiste Contact Dagen;
240 mensen met een verstandelijke beperking uitgenodigd voor de Efteling;
1.108
autistische jongeren geholpen met SociaalOpStap;
3.095
ouderen uitgenodigd voor KPN Mooiste Contact Diners;
54
alzheimerpatiënten en hun verzorgers bereikt met InContact.Bron: ICT & Health

Gerelateerde artikelen