Maak gebruik van de kracht van collectiviteit

Vinood Mangroelal, ad interim Directeur KPN Health, wil de focus de komende jaren leggen op de digitaal betrokken patiënt en zorgprofessional: de eindgebruikers van digitale technologie. “Het is van enorm belang om de zorg toegankelijk te houden”, stelt Mangroelal. “Digitale technologie kan daar aan bijdragen, zo is in de coronacrisis gebleken. Maar dan moeten zorgaanbieders nog meer dan voorheen van elkaar leren, in plaats van toch weer zelf het wiel uit te vinden.”

Momenteel zit Vinood Mangroelal nog in een ad interim fase, zo benadrukt hij, samen met een collega die een CTO-rol heeft. Maar hij heeft er overduidelijk zin in om KPN Health nog steviger in de zorgsector neer te zetten. “De afgelopen jaren zijn we veel bezig geweest met waar we als bedrijf eigenlijk naartoe willen met oplossingen voor de zorgsector (zie ook ‘KPN’s groei in zorgsector’ onderaan dit blog). Die visie hebben we nu en het is aan mij en alle collega’s om het uit te voeren.” 

KPN health wil zich de komende jaren richten op twee doelgroepen: de digital engaged patient en de digital engaged professional. In beide gevallen zijn dit eindgebruikers van zorgtechnologie, zowel in cure als care. “We willen zorg digitaal toegankelijk houden. Dat doen we met speficiek op de zorg gerichte bedrijfsonderdelen zoals E-Zorg, maar ook met marktbrede onderdelen, zoals KPN Security. We hebben als het gaat om eindgebruikers natuurlijk veel ervaring opgebouwd in de consumentenmarkt, met consumentengedrag. Dat kunnen we vertalen naar hoe mensen op de prettigste manier kunnen samenwerken met hun zorg-professional(s).”

Eindgebruiker betrekken

Dat kan KPN niet alleen, weet Mangroelal. In de kern levert het bedrijf vooral netwerkinfrastructuur, niet de toepassingen. “Dat betekent niet dat we gaan wachten tot er oplossingen komen. Daar werken we samen aan met uiteenlopende partners, zoals Pharmeon, dat een grote footprint heeft in de eerstelijns zorg. Samen hebben we meer expertise en instrumenten om in geval van Pharmeon de professionele eindgebruiker te engagen.”

Dat engagen – betrekken - kan heel simpel zijn, zoals bredere inzet van videoconsulten. “Die namen tijdens de eerste lockdownperiode met 60 procent toe”, zegt Mangroelal. “De crisis dwong ons om zaken te versnellen, want beeldbellen kon al heel lang. Toen een van mijn zoons te vroeg geboren was, hadden we via een camera boven de couveuse al een livestream om naar te kijken. Dat is tien jaar geleden.” In die tijd is er dus op sommige punten niet veel veranderd en is nog missionariswerk te verrichten.

Wereld van verschil

Digital first klinkt misschien eng, maar dat is volgens Mangroelal wel de wereld waar we naartoe groeien. Overigens zit er een wereld van verschil tussen enerzijds digitale consulten of monitoring, anderzijds diagnostiek of behandeling op afstand. “Dat laatste is echt wel mogelijk, maar voor hele gestandaardiseerde zaken. Een dermatoloog kan op basis van een foto best veel zien, mogelijk geholpen door AI-gestuurde diagnostiek. Maar veel vormen van diagnostiek en behandeling zijn gewoon echt niet te doen op afstand. Soms is het gewoon nodig om een fysiek consult te hebben.”

Veel zaken kunnen wel digitaal en daar kan een digitaal betrokken patiënt veel voordelen uit halen. “Zo kun je ook de zorg toegankelijk houden, bleek dit jaar. In oktober was op een gegeven moment tot 30 procent van de reguliere zorg toch weer afgeschaald. Het is dan een hele logische stap om digitaal als alternatief in te zetten. Als je kijkt naar de inzet van COVID-SET (Stimulering E-health Thuis)-regelingen, dan zie je enorm veel creativiteit bij het digitaal versnellen van allerlei zorgprocessen.”

Terugkeer naar fysiek

En toch: na de eerste coronapiek keerden veel zorgaanbieders weer terug naar fysieke zorg. Dat bleek ook weer in een recente Kamerbrief van de bewindslieden van VWS (Tamara van Ark, Hugo de Jonge, Paul Blokhuis) over digitalisering in de zorg. Hoe kan KPN eraan bijdragen om digitalisering structureel te maken?

“Door ervoor te zorgen dat we uit de wereld van pilots te komen”, verwacht Mangroelal. “In Nederland zijn we erg goed met dat fenomeen. Pilots zijn prima om van te leren, om verbeteringen door te voeren, om acceptatie te vergroten. Maar we zijn een klein land met veel zorgorganisaties, die vaak op meerdere locaties dezelfde soort pilots uitvoeren. De zorgsector heeft de kans om nog meer gebruik te maken van de kracht van collectiviteit. Wij zien die fragmentatie als KPN omdat we overal in Nederland actief zijn. Dan zie je dat men vaak zelf probeert het wiel uit te vinden, terwijl je veel van elkaar kunt leren. KPN kan daar een rol in spelen, zodat succesvolle pilots eerder opgeschaald worden. Dat levert meerwaarde op voor patiënten én professionals.”

Concurrentie als voetbal

Die rol kan KPN spelen vanuit de rol als ICT- leverancier, ook in samenwerkingsverbanden zoals Samen Vooruit, waar Mangroelals voorganger Kees Donkervoort een aanjager van was.

Mangroelal hierover: “Natuurlijk blijf je als commerciële organisaties met elkaar concurreren, maar niet op de basis. We hebben standaarden en interoperabiliteit nodig als algemene randvoorwaarden. Denk aan hoe kinderen voetbal spelen. Ze gebruiken hun jassen samen als doelpalen en gaan dan tegen elkaar een wedstrijd spelen.”

Zorgorganisaties kunnen ook zelf bijdragen aan het succes van digitaliseringstrajecten. Nu zie je vaak een tweedeling, schetst de directeur van KPN Health: business as usual versus business as unusual, zoals Gartner dat definieert. “Business as usual is dat jouw IT en telecom werkt en dat alles beveiligd is. Geen spannende zaken, maar een hoofdpijndossier als het niet goed werkt. Business as unusual, dat zijn innovatietrajecten. Je ziet ook CMIO’s en CNIO’s daar nu steeds meer aan trekken en richting geven aan wat de zorg en patiënten nodig hebben.”

Als je beide zaken onderbrengt binnen één budget en bij één persoon, zie je dat er vaker gekozen wordt voor één van beide zaken. Dergelijke keuzes maken digitalisering heel erg ingewikkeld, aldus Mangroelal. “Slagvaardige organisaties hebben een duidelijke knip tussen beide zaken, vaak zelfs organisatorisch. Zo kan er focus liggen op beide elementen.”

IT geen focuspunt

In de praktijk blijkt dit vaak lastig te realiseren, is Mangroelals ervaring. “Want die basis, business as usual, is van nature geen focuspunt van een zorgaanbieder. “In veel andere sectoren is dat wel gebeurd, denk aan banken. Dat zijn onderhand halve ICT-organisaties geworden. In de zorg blijft die focus echter vooral op het zorgaspect liggen, ook als het gaat om innovatie. Het gaat om mensen. Aan het bed, in de thuiszorg. En als de ICT niet op orde is, kan ook digitale innovatie niet goed landen.”

Wat dat betreft zullen keteninitiatieven als het Informatieberaad Zorg en Samen Vooruit nodig blijven om zorgbreed digitalisering aan te zwengelen, die opgestart worden door voorlopers in de zorg. “Om dat laatste voor elkaar te krijgen, heb je als organisatie mensen nodig die het niet erg vinden om te schuren, om tegen de stroom in te gaan”, meent Mangroelal. “Dergelijke koplopers krijgen vaak navolging bij andere zorgaanbieders. Maar voor het faciliteren van zorgbrede digitalisering – onder meer via standaarden – en voor opschaling, is ketensamenwerking echt nodig. Met leveranciers, overheden, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en (huis)artsenverengingen.”


Vinood Mangroelal

Vinood Mangroelal is directeur a.i. – KPN Health. Hij werkt al sinds 2006 in diverse rollen voor KPN. Van huis uit is Mangroelal bewegingstechnoloog.

KPN’s groei in zorgsector

KPN Health is als label drie jaar oud, maar als bedrijf heeft KPN al een aantal jaren aandacht voor de zorg. Dat begon met de overname van E-Zorg in 2005. De relevantie van KPN voor de zorgsector is sindsdien gegroeid, van sec communicatie-leverancier naar leverancier van (deels) zorgspecifieke ICT-oplossingen. 

Alarmeringsoplossingen onder de naam Zorgvrij kwamen er in 2010 bij. Veilig berichtenverkeer, veilig chatten in de zorg zijn sinds 2016-2017 een focuspunt. Daarnaast is CAM IT Solutions in 2017 binnengehaald als leverancier van onder meer zorgspecifieke werkplekomgevingen en is dienstverlening in de care-sector uitgebreid, met onder meer KPN’s alarmeringsportfolio. Ook heeft KPN Ventures belangen in aanbieders van zorgtechnologie, zoals sensorleverancier Sensara en eerstelijns-zorgplatform Pharmeon.

Bron: ICT & Health

Gerelateerde artikelen