Netneutraliteit KPN - Gelijke behandeling verkeersstromen

Onbezorgd internetten, tv kijken en bellen

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens 4 uitzonderingen benoemd.

Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt. Mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd. 

In het vervolg van dit stuk leggen wij u graag uit in hoeverre en waarom wij gebruik maken van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden en wat u daar als eindgebruiker van merkt.

Wij streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze klanten. Wij investeren daartoe in een vast netwerk dat is ingericht volgens de geldende internationale technische standaarden. KPN dimensioneert het netwerk op basis van het verwachte gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van verwachte aantal klanten en de trend in het waargenomen piekverkeer. Uitbreidingen worden tijdig opgestart zodat verkeer voor geen enkele dienst door het netwerk hinder ondervindt. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de diensten hoog houden.

Beperking filevorming in netwerk

Als er een onverwacht hoge piek in het gebruik optreedt die afwijkt van de trend (bijvoorbeeld bij de onverwachte aankondiging van de troonswisseling), kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie, filevorming in het internetverkeer, optreedt. Ook bij een verstoring in het netwerk kan er congestie optreden. Om de kwaliteit van bellen en televisie zo veel mogelijk te garanderen, passen wij hierop “Quality of Service” (QoS) toe. Dit betekent dat de diensten bellen en televisie voorrang krijgen boven het internetverkeer. Congestie in het netwerk heeft daarom in de meeste gevallen geen invloed op de kwaliteit van bellen en televisie. U kunt in dat geval wel een tragere internetverbinding ervaren. Binnen het internetverkeer maken wij echter geen onderscheid in verkeersstromen. Als er congestie optreedt, dan ondervindt iedereen dezelfde vertraging en zijn alle internetdiensten (bijv. browsen, emailen, streaming video)  op dezelfde manier vertraagd. Net als bij filevorming op de weg.

Invloed tv op internetsnelheid

De aansluiting tussen huis en wijkcentrale is in het KPN netwerk niet gedeeld met andere klanten. U krijgt dus altijd de beschikbare bandbreedte die binnen uw contract op uw aansluiting mogelijk is. Op deze aansluiting passen wij 'Quality of Service' toe op de diensten bellen en televisie. Dit betekent dat verkeer voor bellen en televisie voorrang heeft op het internetverkeer. KPN zet de maximaal beschikbare bandbreedte in om het verkeer van alle diensten te transporteren. Als de maximaal beschikbare bandbreedte is bereikt, kan het betekenen dat bellen of televisie kijken ten koste gaat van de internetsnelheid. Het gaat hierbij om het ontvangen van tv-signalen. Ook als het televisie toestel niet aanstaat, maar de tv-ontvanger wel, wordt het tv-signaal verstuurd naar de tv-ontvanger en kan dit ten koste gaan van de internetsnelheid. Dit hangt af van de beschikbare bandbreedte op de verbinding, de maximale snelheid van uw internet pakket en hoeveel tv-signalen verstuurd worden. Zonder dit 'Quality of Service'-mechanisme kan bellen en televisie merkbaar in kwaliteit verslechteren wanneer er tegelijkertijd een grote download plaatsvindt. 

Beveiliging internet en apparatuur

De internet dienstverlening wordt steeds belangrijker, daarom beschermen wij onze klanten en het netwerk met onderstaande beveiligingsmaatregelen.

Als misbruik wordt geconstateerd vanaf uw zakelijke aansluiting, veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen of kwetsbare servers, zullen wij contact met u opnemen om het probleem samen met u op te lossen. Bij hoge uitzondering kunnen wij besluiten uw internet aansluiting (tijdelijk) te blokkeren. Wij plaatsen uw internetaansluiting dan in quarantaine. In deze beveiligde omgeving kunt u dan nog maar een beperkt aantal internet pagina’s bezoeken. Dit zijn bijvoorbeeld pagina’s die u kunnen helpen een virusbesmetting te verwijderen. Ook kunt u gebruik blijven maken van internet bankieren.
Als een DDoS-aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kunnen wij ingrijpen door het kwaadaardige verkeer te onderscheppen. Daarbij kijken wij naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermen wij ons netwerk en verminderen zo het risico op grootschalige dienstonderbreking voor alle klanten.

Op openbare Wi-Fi Spots kan via de lucht door derden meegeluisterd worden. Om te voorkomen dat de gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie van uw e-mailaccount afgeluisterd wordt, kunt u via KPN Wi-Fi HotSpots alleen via een beveilige inlogmethode uw mail lezen. Dit kan via Webmail (https), secure POP3 en secure IMAP. De onbeveiligde toegang tot POP3 en IMAP is geblokkeerd vanaf de KPN WIFi HotSpots. Deze beveiligde instellingen bieden u ook extra veiligheid bij andere Publieke WiFi HotSpots in binnen- en buitenland. Lees meer informatie hoe u uw laptop, smartphone of tablet moet instellen.

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. Netwerkaanbieders en hun klanten hebben er groot belang bij dat er maatregelen worden getroffen om deze ‘spam’ zoveel mogelijk van hun netwerken te weren. Niet alleen wordt daarmee voorkomen dat de e-mailboxen van klanten ongewenst snel vol raken, maar als uit een netwerk heel veel spam-berichten worden verspreid zullen andere netwerkaanbieders in de wereld ertoe over gaan e-mailverkeer van dat netwerk te blokkeren (‘blacklisting’). Daarmee zouden klanten niet meer e-mail kunnen verzenden naar, of ontvangen vanuit die andere netwerken. Wij treffen daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan. 

E-mail SpamFilter in ons netwerk

Meer dan 90% van e-mailberichten bestaat uit spam. E-mail SpamFilter helpt te voorkomen dat uw mailbox volloopt met ongewenste en ongevraagde reclame e-mailberichten. Met het E-mail SpamFilter worden e-mailberichten automatisch gefilterd op kenmerken die wijzen op spam. Wij controleren alle inkomende en uitgaande e-mail berichten op spam. Een deel van de inkomende spam-berichten wordt automatisch in een map geplaatst die alleen via Webmail in te zien is. 
Lees de instructie hoe het E-mail SpamFilter aangezet kan worden op onderstaande link.

'Blacklisting' van uitgaand e-mail verkeer

Als er spam vanaf uw aansluiting wordt verstuurt, vaak buiten uw medeweten om, kan KPN u blokkeren voor uitgaande e-mail vanaf uw KPN mailaccount. Dit geldt voor uw hele aansluiting, uw IP-adres wordt op een blacklist geplaatst van de mailserver.

Controleer via onderstaande link of u geblokkeerd bent.

Naleving wettelijke verplichting

Tot slot zorgen wij voor uitvoering van wettelijke maatregelen. Wij zullen toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel KPN daartoe dwingt. 

Naleving wettelijke verplichting

Tot slot zorgen wij voor uitvoering van wettelijke maatregelen. Wij zullen toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel KPN daartoe dwingt.