Contractovername Vaste Telefonie & Internet


Wilt u een zakelijke contractovername voor één van onze vaste diensten regelen? Wij helpen u graag met het overzetten van uw vaste telefoon of vaste internetaansluiting.

Hebt u de volgende informatie voor ons?

Voordat u begint met het indienen van uw contractovername voor vaste diensten maken wij u er op attent dat wij bepaalde gegevens van u nodig hebben. U hebt 60 minuten de tijd om het online formulier in te vullen, daarna verloopt uw sessie. Wij raden u daarom aan om vooraf digitale kopieën te verzamelen van de volgende documenten.

Een recente factuur

Meest recente factuur van de vaste dienst

Wij ontvangen graag een kopie van de meest recente factuur van de vaste dienst waar u de contractovername voor indient.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Geldig identiteitsbewijs huidige contractant

Maak een kopie van uw identiteitsbewijs. Bij een overname door overlijden hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Geldig identiteitsbewijs nieuwe contractant

Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant, zoals een paspoort, rijbewijs of ID.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Neemt een bedrijf het contract over? Dan hebben wij een bewijs van inschrijving bij de KvK nodig. Dit uitreksel mag niet ouder dan 1 maand zijn.

In 6 stappen uw contractovername geregeld

Om uw contractovername goed te kunnen verwerken hebben wij diverse documenten nodig in digitale vorm, van zowel de huidige als de nieuwe contractant:

  • De meest recente factuur
  • Een geldig identiteitsbewijs van de huidige en de nieuwe contractant
  • Een uittreksel inschrijving van de Kamer van Koophandel, indien een bedrijf het contract overneemt
  • Het IBAN rekeningnummer van de nieuwe contractant
Wij hanteren de huidige contractant als contactpersoon voor de contractovername. Wij vragen u om het formulier volledig in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Daarnaast maken wij u er op attent dat er kosten zijn verbonden aan een contractovername.
Om de contractovername in werking te stellen hebben wij de handtekening(en) nodig. Nadat u het digitale formulier hebt ingevuld krijgt u van ons binnen 10 werkdagen aanvullende instructies om uw contractovernameformulier uit te printen, te ondertekenen en digitaal naar ons toe te sturen.
Zodra wij alle benodigde documenten en handtekeningen hebben ontvangen sturen wij hier een bevestiging van naar zowel de huidige als de nieuwe contractant, en naar een eventueel door u ingevulde tweede contactpersoon.
Na ontvangst van het getekende contractovernameformulier gaan wij uw verzoek verwerken.
Zodra de contractovername gereed is sturen wij u hier een bevestiging van. De wijziging is op de eerstvolgende of daaropvolgende factuur verwerkt. Ook de kosten van de contractovername kunt u op deze factuur terugvinden.

Veelgestelde vragen

De kosten voor een contractovername bedragen per dienst en bijbehorende factuur € 25,21 excl. btw. Deze kosten brengen wij in rekening op de eerstvolgende of daaropvolgende factuur. Mocht de reden van de contractovername het overlijden van de huidige contractant zijn berekenen wij voor de overname geen kosten.

U kunt een contractovernameformulier invullen per aansluitadres. Dit geldt voor alle producten en diensten met uitzondering van KPN ÉÉN. Bij deze dienst neemt u de gehele factuur over.

Wilt u een contractovername doen van 10 of meer aansluitadressen? Dan nemen we graag extra de tijd om ervoor te zorgen dat de overname probleemloos wordt verwerkt en doorgevoerd. Neem daarom contact op met uw vaste contactpersoon binnen KPN.

Het abonnement bij een contractovername blijft ongewijzigd. De resterende contractduur van de overgenomen aansluiting(en) blijft hierbij ook ongewijzigd. Wijzigingen op de overgenomen aansluiting(en) zijn pas mogelijk nadat de contractovername door ons is verwerkt en u hiervan een bevestiging hebt ontvangen.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en omwille daarvan adviseren wij u om uw burgerservicenummer (BSN) en foto van uw identiteitsbewijs onherkenbaar te maken. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de KopieID app van de Overheid.
Wanneer u de huidige contractant niet kunt achterhalen kunt u ons in 1 document aantonen dat de laatste 3 facturen door u zijn voldaan. Maak daarbij gebruik van uw bankafschriften waarop duidelijk vermeld staat dat de betalingen ten laste van uw rekening zijn voldaan. U kunt deze afschriften uploaden in het formulier op de plaats van het geldige identiteitsbewijs van de huidige contractant.
Als de huidige contractant bijvoorbeeld betaalt per acceptgiro en u wilt als nieuwe contractant per automatische incasso betalen, kunt u nadat de contractovername is verwerkt en afgerond een administratieve wijziging aanvragen.

Niet gevonden wat u zoekt? Wij helpen u graag verder

Onze Zakelijke Klantenservice is 24/7 gratis bereikbaar.

Naar Zakelijk Contact