Een zakelijke contractovername voor uw mobiele aansluiting regelt u samen met ons.

Vraag contractovername aan

Belangrijke informatie

Er zijn geen administratieve kosten verbonden aan een contractovername van uw mobiele contract. Wel moet u rekening houden met een afkoopsom wanneer een zakelijk contract wordt overgezet naar een particulier contract. In de rest van de gevallen gaan de huidige looptijd en voorwaarden van het contract over naar de nieuwe contractant.

In alle gevallen zal het resterend beltegoed van de overgenomen mobiele aansluiting komen te vervallen. Om de contractovername te verwerken dient wel het toestelkrediet eerst te worden afgelost. Lees hier meer over vervroegd aflossen.

Een medewerker kan eventueel bij vertrek een mobiel telefoonnummer meenemen. Het bestaande contract wordt ontbonden en u als werkgever ontvangt een afkoopsom voor de resterende looptijd. De medewerker behoudt het mobiele nummer, maar kiest een nieuwe abonnementsvorm.

Let op! Hebt u KPN EEN MKB of bent u Grootzakelijk? Dan gelden voor u andere regelingen en kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem contact op met uw servicedesk of contactpersoon.

Overname met een nieuw toestel
Het is niet mogelijk om via ons webformulier een contractovername met een mobiele telefoon aan te vragen. Daarvoor bent u van harte welkom in 1 van onze winkels. U kunt wel via het formulier een Sim Only abonnement aanvragen.

Tijdens de aanvraag kunt u kiezen voor een overname van 1 t/m 10 aansluitingen of al uw aansluitingen onder uw klantnummer. Wilt u meer dan 10 aansluitingen overnemen? Maak dan zelf meerdere aparte aanvragen aan.

Regel direct

Contractovernames kunnen door de nieuwe contractant, de huidige contractant of een derde persoon worden ingediend.

Nadat u de overname met de daarbij horende documenten heeft verstuurd ontvangt u per e-mail het ingevulde contractovernameformulier. Daarbij informeren wij u over de vervolgstappen, zoals het ondertekenen en uploaden van het contractovernameformulier.

Zodra wij alle benodigde documenten en handtekeningen hebben ontvangen, starten wij de verwerking van uw aanvraag. Wanneer bepaalde gegevens ontbreken of niet duidelijk zijn nemen we contact met u op.

We verwerken uw aanvraag binnen 15 werkdagen. We sturen u een bevestiging per e-mail zodra uw contractovername is afgerond.

Hebt u de volgende informatie voor ons?

Om een contractovername voor mobiele diensten aan te vragen hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u en de nieuwe contractant nodig. Nadat u het digitale contractovernameformulier hebt ingevuld, verstuurt u de volgende gegevens naar ons als digitale kopieën:

Een recente factuur

Meest recente factuur van de vaste dienst

Wij ontvangen graag een kopie van de meest recente mobiele factuur waar u de contractovername voor indient.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Geldig identiteitsbewijs huidige contractant

Maak een kopie van uw identiteitsbewijs. Bij een overname door overlijden hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

De aanvrager moet als tekenbevoegde geregistreerd zijn.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Geldig identiteitsbewijs nieuwe contractant

Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant, zoals een paspoort, rijbewijs of ID.

De aanvrager moet als tekenbevoegde geregistreerd zijn.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Neemt een bedrijf het contract over? Dan hebben wij een bewijs van inschrijving bij de KvK nodig. Dit uittreksel mag niet ouder dan 1 maand zijn.

Veelgestelde vragen

Omwille van uw privacy adviseren wij u om het burgerservicenummer (BSN) en foto van uw identiteitsbewijs onherkenbaar te maken. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de KopieID app van de Overheid. In plaats van scannen kunt u ook de documenten fotograferen en deze opslaan op uw computer.
Het is niet mogelijk om een toestelverzekering over te nemen en daarmee het toestel opnieuw te verzekeren. Een servicecontract wordt bij een contractovername beëindigd.

Wij verstrekken een gesplitste factuur. Dat betekent dat de huidige contractant een factuur ontvangt waarin de kosten tot en met de contractovername zijn berekend. De nieuwe contractant krijgt op zijn beurt een factuur waarin de kosten zijn berekend vanaf de contractovername.

Daarnaast kunnen kosten voor gesprekken of internetgebruik in het buitenland 2 tot 4 maanden later op de factuur in rekening worden gebracht. Deze kosten dient u onderling te verrekenen.

Antwoord niet gevonden of liever persoonlijk contact?

Onze Zakelijke Klantenservice is 24/7 gratis bereikbaar.

Naar Zakelijk Contact