Een zakelijke contractovername voor uw mobiele telefoon of mobiel internet regelt u samen met ons. Bij een contractovername van Mobiele diensten neemt de nieuwe contractant de resterende contractduur van de huidige contractant over.

Vraag contractovername aan

Belangrijke informatie

Er zijn geen kosten verbonden aan een contractovername van uw mobiele contract. Wel moet u rekening houden met een afkoopsom van het contract dat u (laat) overnemen. Daarnaast zal resterend beltegoed van de huidige contractant komen te vervallen.

Bij een Kleinzakelijk mobiel abonnement gaan de huidige looptijd en voorwaarden over naar de nieuwe contractant. Om de contractovername te verwerken dient wel het toestelkrediet eerst te worden afgelost.

Als consument kunt u uw mobiele nummer overnemen van uw werkgever. Met een contractovername wijzigt u de tenaamstelling zoals deze bij ons bekend is. Het bestaande contract wordt ontbonden en uw werkgever ontvangt een afkoopsom voor de resterende looptijd.

U behoudt het mobiele nummer en kiest een nieuwe abonnementsvorm. Dit abonnement heeft een looptijd van 1 tot 2 jaar. U kunt daarbij kiezen voor een nieuw toestel en sim-kaart.

Wilt u een contractovername regelen van 10 of meer telefoon abonnementen? Dan nemen we graag extra de tijd om ervoor te zorgen dat de overname probleemloos wordt verwerkt en doorgevoerd. Neem daarom contact op met uw vaste contactpersoon binnen KPN.

Regel direct

Contractovernames kunnen door de nieuwe contractant, de huidige contractant of door de Business Partner worden ingediend.

Per e-mail ontvangt u het ingevulde contractovernameformulier waarin alle vervolgstappen zijn uitgelegd. Onderteken het formulier en verzend deze samen met de bijbehorende documenten naar KPN.

Zodra wij alle benodigde documenten en handtekeningen hebben ontvangen, verwerken wij uw aanvraag. Wanneer bepaalde gegevens ontbreken of niet duidelijk zijn nemen we contact met u op.

U kunt altijd de laatste status van uw aanvraag digitaal volgen. We verwerken uw aanvraag binnen 8 werkdagen. De verwachte datum waarop uw contractovername is afgerond kunt u digitaal bekijken. We sturen u een bevestiging per e-mail zodra uw contractovername is afgerond.

Hebt u de volgende informatie voor ons?

Om een contractovername voor mobiele diensten aan te vragen hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u en de nieuwe contractant nodig. Nadat u het digitale contractovernameformulier hebt ingevuld, verstuurt u de volgende gegevens naar ons als digitale kopieën:

Nieuwe contractant

Geldig identiteitsbewijs nieuwe contractant

Maak een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant, zoals een paspoort, rijbewijs of ID.

Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Neemt een bedrijf het contract over? Dan hebben wij een bewijs van inschrijving bij de KvK nodig. Dit uittreksel mag niet ouder dan 1 maand zijn.

Bankafschrift bij contractovername particuliere overname

Bankafschrift bij particuliere overname

Neemt een particuliere klant het contract over? Dan ontvangen we graag een kopie van het bankafschrift van de nieuwe contractant.

Veelgestelde vragen

Omwille van uw privacy adviseren wij u om het burgerservicenummer (BSN) en foto van uw identiteitsbewijs onherkenbaar te maken. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de KopieID app van de Overheid. In plaats van scannen kunt u ook de documenten fotograferen en deze opslaan op uw computer.
Het is niet mogelijk om een toestelverzekering over te nemen en daarmee het toestel opnieuw te verzekeren. Een servicecontract wordt bij een contractovername beëindigd. Daarnaast kunnen contracten waarop KPN Toestel Lease van toepassing is ook niet door een zakelijke klant overgenomen worden. Deze contracten kunnen pas overgenomen worden nadat de looptijd van het contract voorbij is.

Wij verstrekken een gesplitste factuur. Dat betekent dat de huidige contractant een factuur ontvangt waarin de kosten tot en met de contractovername zijn berekend. De nieuwe contractant krijgt op zijn beurt een factuur waarin de kosten zijn berekend vanaf de contractovername.

Daarnaast kunnen kosten voor gesprekken of internetgebruik in het buitenland 2 tot 4 maanden later op de factuur in rekening worden gebracht. Deze kosten dient u onderling te verrekenen.

Antwoord niet gevonden of liever persoonlijk contact?

Onze Zakelijke Klantenservice is 24/7 gratis bereikbaar.

Naar Zakelijk Contact