Softwarecontainers en Kubernetes steeds populairder

KPN gelooft heilig in de toekomst van softwarecontainers en Kubernetes als orchestratieplatform. Voor organisaties die agile gaan werken en bezig zijn met DevOps, geldt deze opensourcesoftware als de beste ondersteunende technologie. Je kunt er sneller nieuwe software mee ontwikkelen, testen en uitrollen. Het werkt ook prima bij het ontsluiten van cloud-oplossingen.

Ronald van Weerlee, lead consultant bij KPN ICT Consulting is ervan overtuigd dat deze werkwijze mainstream wordt. Containers zoals bijvoorbeeld aangeboden door Docker, in combinatie met  orchestratie door Kubernetes vormen de basis van een cloud-native infrastructuur. 'Op den duur gaan alle bedrijven en instellingen deze richting op. De een sneller dan de ander. Maar de adoptie vindt over een breed front plaats.'

Brede markt

Zijn collega Albert van ‘t Hart ziet vraag vanuit de hele markt ontstaan. 'Het begon allemaal met kleinere jonge bedrijven zonder veel legacy. Ook grote financiële dienstverleners werken hier al vrij lang mee: eerst in een beperkt aantal bedrijfsonderdelen, maar gaandeweg breiden de toepassingen zich uit tot andere onderdelen van hun organisatie.' 

Inmiddels zijn ook middelgrote bedrijven, traditioneel de kern van KPN’s zakelijke klantenkring, hier druk mee bezig. Onder meer Bol.com, het Havenbedrijf Rotterdam, Independer, ING, NS, Philips Hue en de gemeente Den Haag behoren tot de voorlopers. 

Ontwikkelaars

Deze ‘bekeerlingen’ hebben ontdekt dat containers het creatieve proces voor scrum en agile teams gemakkelijker maken. Ontwikkelaars werken er graag mee. Daarom staan organisaties die deze werkwijze hebben omarmd, op voorsprong in de slag om nieuw talent.  

KPN behoort in Nederland tot de eerste toepassers van applicaties die in containers zijn verpakt. Onder meer het iTV-platform voor interactieve televisie is op deze snel populair wordende technologie gebaseerd. Steeds meer interne workloads draaien op Kubernetes.

Roadmap

Behalve intern staat Kubernetes ook prominent op de roadmap van producten en diensten waarmee KPN de markt op gaat. KPN ICT Consulting helpt klanten met hun transitie naar cloud-native. Samen worden vraagstukken opgelost op gebied van containers, cloud, DevOps en CI/CD (continuous integration/continuous delivery).

'Er is veel behoefte aan advies', constateert cloud-consultant Jurgen Allewijn. 'Want het werken met containers is niet alleen een kwestie van techniek toepassen. Als je alleen de technologie implementeert zonder de strategie te veranderen, is zo’n Kubernetes-project gedoemd te mislukken. Er is meer focus nodig op de menselijke kant.'

Sterke community

De hele werkwijze moet anders als in korte cycli wordt gewerkt met frequente updates. Dan kom je in het domein van agile terecht. Vaak zijn organisatorische aanpassingen of zelfs een ingrijpende cultuurverandering nodig. Vrijwel altijd is er behoefte aan nieuwe kennis en expertise. Dat vereist om- of bijscholing. Van Weerlee: 'Om klanten te helpen zijn we  een sterke community aan het bouwen. Daarnaast organiseren we veel meetups en workshops. Ook verzorgen we trainingen.' Vooral dat laatste is belangrijk, want de expertise is schaars. Omdat niet zo gemakkelijk mensen van buitenaf kunnen worden aangetrokken, zullen bedrijven met eigen mensen aan de slag moeten gaan.  

Bij Kubernetes komt veel consultancy om de hoek kijken. Het bouwen en beheren van veilige clusters is een complexe taak. Bovendien is hier sprake van nieuwe technieken. Het werken met containers behelst ook veel meer dan de keuze van een orkestratieplatform. Zo’n operatie vereist aanzienlijk meer dan het installeren van Kubernetes. Allewijn: 'De hele organisatie daar om heen moet op een andere leest worden geschoeid. Zo is ook CI/CD nodig, waarbij het werk in kleine happen en brokken wordt opgedeeld. Soms moet ook aan applicaties worden gesleuteld. “Cloud-native met containers als enabler is niet iets wat je begint en na verloop van tijd af is. Het is een constante evolutie.'

Ecosysteem nog niet af

Bovendien is Kubernetes een ecosysteem in wording. Van ‘t Hart: 'Rond dit platform is een heel landschap van bestaande en nieuwe leveranciers aan het ontstaan. Die komen met technologie die daarop aansluit. Veel traditionele software voor het monitoren van applicaties werkt niet meer in een hele dynamische omgeving met containers die komen en gaan en die op verschillende machines worden gehost. Voor het monitoren van moderne applicaties en containers zijn andere tools nodig. Ook security en compliance vereist een andere aanpak.'

Veel bestaande veiligheidsoplossingen zijn niet cloud-native, een reden waarom een hele nieuwe generatie leveranciers is ontstaan. Ook hier geldt dus een keuzeprobleem waarbij consultancy kan helpen vanuit de ervaring die bestaat met deze tools. Containerisatie is geen wondermiddel of panacea die altijd werkt. Adoptie heeft alleen zin als organisaties afscheid nemen van hun grote, allesomvattende monolithische softwaresystemen. Een transformatie is nodig naar een model waarbij applicaties als microservices worden uitgerold.


Opknippen

Van ‘t Hart: 'Het wordt pas interessant als je honderd kleine applicaties hebt die samen één systeem vormen in plaats van één grote monoliet. Dan ga je namelijk de voordelen halen uit het kunnen op- of afschalen per los onderdeel. Door een grote applicatie op te knippen in meerdere onderdelen en die onafhankelijk van elkaar te laten werken, worden systemen ook veerkrachtiger. Als er iets fout gaat in de onderste laag, heeft dat weinig impact. Je gooit de containers gewoon weg en vervangt ze door nieuwe.'  


Experimenteer eerst 

Kubernetes is geen platform dat je zomaar even installeert. 'Het is belangrijk hier mee te experimenteren', aldus Van ‘t Hart. 'Kom zo snel mogelijk met een ‘minimum viable product’ zodat je er de eerste ervaringen mee kan opdoen. Werk stap voor stap.' Hoewel Kubernetes is uitgegroeid tot een de facto standaard, moet wel worden bedacht dat deze technologie pas de laatste twee jaar echt is doorgebroken. Bepaalde onderdelen zitten in een experimenteel stadium en zijn nog weinig stabiel. Kubernetes is volop in ontwikkeling. 

Zeker organisaties die door de jaren heen grote systemen hebben opgebouwd en heel ‘applicatielandschap’ bezitten, gaan niet van de ene dag op de andere volledig over op Kubernetes. Van ’t Hart: 'Veel legacy is niet zomaar om te zetten naar een cloud-native infrastructuur. De transformatie van een monoliet met veel functionaliteiten naar een moderne architectuur met microservices heeft heel wat voeten in aarde. Dat vereist de commitment van het hele managementteam, iets dat best een paar jaar kan duren.'

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen