Op bezoek bij de Digital Society Hub

De Digital Society Hub (DSH) is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen. KPN ICT Consulting is strategisch partner en participant in het eco-systeem van studenten en bedrijven die samenwerken op de gebieden 5G, data en e-health. Jeffrey Smit, algemeen directeur van KPN ICT Consulting, bracht een bezoek aan de DSH.

Op de campus van de Hanzehogeschool gaat hij in gesprek met DSH programmadirecteur Roland Hiemstra. De drijfveer van Smit om te participeren is duidelijk: 'Wij zijn een bedrijf van ervaren mensen met kennis van en een passie voor technologie. We willen dat uitdragen en actief ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken succesvoller kunnen zijn voor onze klanten. En wat is dan mooier om samen te werken in dit initiatief met de Hanzehogeschool, andere bedrijven binnen de DSH en talentvolle studenten.' Roland Hiemstra vult aan: 'KPN is een belangrijke partner voor kennisontwikkeling. Daarnaast kunnen we binnen onze innovatiewerkplaats structureel met elkaar samenwerken op diverse digitaliseringsthema’s. Met de komst van KPN krijgen we ook direct contact met andere strategische klanten van KPN voor onderzoek en onderwijsopdrachten. Studenten krijgen hierdoor meer keuze in opdrachten.'

Samen met studenten

Studenten vormen een belangrijke pijler van de samenwerking. De ICT-consultants van morgen leren van ervaren mensen in het vak, zodat zij klaargestoomd worden om na hun studie zelf aan de slag te gaan binnen de thema’s waar ze tijdens hun studie kennis mee gemaakt hebben. Wico Mulder, technologie expert binnen KPN ICT Consulting, leidt het innovatie team binnen de DSH. Met aanstekelijk enthousiasme somt hij op wat de waarde van deze samenwerking is: 'Met de inbreng van studenten werken we aan projecten op het gebied van data en kunstmatige intelligentie. Dit wordt gezien en positief ervaren door klanten. De activiteiten binnen de DSH dragen bij aan het innovatieproject dat we samen met Van Lanschot doen op het gebied van de digitale coach. Een ander voorbeeld is een project in het domein van smart buildings. Op de campus hebben we een testopstelling met sensoren in gebouwen. Met verschillende bedrijven werken we samen aan bezettingsoptimalisatie- en veiligheidsvraagstukken. Samen met de politie innoveren we op het gebied van veiligheid en digitale opsporing.'

Jeffrey Smit ziet een toekomst waarin partnerships nog belangrijker worden: 'Geen enkele organisatie kan het alleen. Zeker niet in deze snel veranderende wereld. De kracht van co-innovatie en de kansen die dit soort samenwerkingen biedt, daar zetten wij als organisatie op in. Onze kracht zit in het leggen van de verbinding. Wij weten de juiste matches te maken: tussen klanten en hun uitdagingen, maar ook tussen organisaties, onderwijsinstellingen en de overheid. Die rol past ons en de succesvolle voorbeelden die we daarin realiseren maken me trots.'

Meer weten

ICT heeft steeds meer impact op primaire processen. Technologie kan uw organisatie slimmer maken, productiever. Of biedt u nieuwe verdienmodellen. Kijk op de site van KPN ICT Consulting om te zien hoe we organisaties verder brengen door mensen, doelen en drijfveren te verbinden met de mogelijkheden van ICT.

Gerelateerde artikelen