Managed cloud: betekenis, toepassing en voordelen

Het kan voor bedrijven heel voordelig zijn om in de cloud te werken. Als zij die overstap willen maken zijn er legio keuzes. Zo kunnen ondernemingen bepalen dat zij zelf het beheer inrichten of dit juist uitbesteden. In het laatste geval komen service providers zoals KPN om de hoek kijken met diensten als de managed cloud. Klanten hebben dan geen omkijken naar hun infrastructuur en kunnen zich volledig op hun business richten.

Wat betekent managed cloud?

De managed cloud stelt organisaties in staat om het werk dat in de private en public cloud wordt gedaan centraal te beheren. Welke hybride cloudstrategie ook wordt ingezet, data moeten altijd beschikbaar zijn. Wanneer applicaties en workloads over verschillende infrastructuren worden verplaatst, is een veilige back-up essentieel. Een storing of uitval van systemen mag de business niet in gevaar brengen. Managed hybrid cloud moet balans brengen tussen flexibiliteit, veiligheid en kostenefficiency.

Hybride cloud wint het meest aan populariteit. De overgrote meerderheid van de bedrijven gaat daartoe over. Zo’n combinatie van private en publieke cloud stelt hoge eisen aan het beheer. Een goede afstemming is nodig. Hoe meer ‘smaken’ cloud worden ingezet des te ingewikkelder dit beheer wordt. Vooral de integratie vormt een geweldige uitdaging.

Wat zijn de voordelen en toepassingen van managed cloud?

Werken in de cloud betekent dat je sneller kunt innoveren, de bedrijfsvoering kunt verbeteren en meer grip kan krijgen op de ict-kosten en beheer. Met het overzetten van applicaties, systemen en infrastructuur naar de cloud ben je er namelijk nog niet. Het is een misverstand om te denken dat het beheer van de cloud zo eenvoudig gaat.

Implementatie en beheer vragen om bepaalde talenten en vaardigheden en daar moet je net maar de mensen voor in huis hebben. Zijn die er niet en heb je geen mogelijkheid eigen mensen op te leiden dan is managed cloud de oplossing. Uitbesteding betekent dat je de kennis van ervaren partijen in huis haalt die weten wat het is om in de cloud te werken. Goed beheer is nodig om de kostenvoordelen ook daadwerkelijk te realiseren. Ook het waarborgen van de veiligheid vereist expertise.

Welke factoren vergroten de behoefte aan managed cloud?

Sommige organisaties werken niet alleen met een private cloud in combinatie met één publieke cloud, maar zetten ook nog eens meerdere publieke clouds in. Ze werken met een hybride cloud en een ‘multi cloud’. Om het nog complexer te maken worden soms ook de ‘private cloud’ en de mengvorm ‘virtual private cloud’ gebruikt. Dat moet allemaal wel goed worden beheerd. Zeker organisaties met weinig IT-kennis huren hiervoor managed services in.

Waar moet je bij de inzet van de cloud nog meer aan denken?

Organisaties moeten ook een heldere visie ontwikkelen op de strategische inzet van de cloud, in lijn met de bedrijfsstrategie. Niet alleen dient te worden voorzien in modernisering van de bestaande IT-infrastructuur, maar ook moet rekening worden gehouden met de wensen van de applicatieontwikkelaars. Als dat niet gebeurt kan dat de ontwikkeling van nieuwe applicaties afremmen en dat kan funest zijn voor de digitale transformatie van een bedrijf.

Sowieso kan hulp gewenst zijn bij de overgang naar de cloud. Bedenk dat niet altijd alles meteen kan worden overgeheveld naar de publieke cloud. Soms zijn bepaalde workloads en applicaties daar (nog) niet geschikt voor. Ook privacy en regelgeving kunnen reden zijn om deze in een private cloud of het eigen datacenter te houden.

Meer weten?

Neem contact op

Gerelateerde artikelen