Ketenmonitoring voor uw organisatie

IT-omgevingen van bedrijven worden steeds complexer. De omgevingen bestaan uit meerdere applicaties, verschillende data- en informatiestromen, diverse leveranciers en draaien op complexe infrastructuren. Dit maakt het optimaal laten functioneren van deze ketens steeds moeilijker.

Wanneer IT-ketens niet optimaal functioneren heeft dit een directe impact op de bedrijfsvoering. Prestatie- en beschikbaarheidsproblemen leiden tot irritatie onder eindgebruikers, productiviteitsverlies, financiële schade en in veel gevallen tot imagoschade.

Om de IT-processen te bewaken en te optimaliseren levert KPN in samenwerking met Ymor de dienst Ketenmonitoring. Ketenmonitoring omvat het meten en analyseren van de gehele IT-keten vanuit een eindgebruikersperspectief. Door te meten vanuit meerdere meetpunten ontstaan objectieve resultaten die 24/7 worden weergeven in een gepersonaliseerd dashboard. Indien een applicatie onder de vastgestelde normen presteert wordt automatisch een alert afgegeven waarop de IT-afdeling kan acteren.

Met behulp van de Ketenmonitoring dienst krijgen bedrijven grip en controle op hun IT-omgeving. Door tijdige signalering worden oplostijden verkort, het aantal incidenten teruggedrongen en de mogelijke gevolgen van incidenten beperkt. Ketenmonitoring gaat echter verder. Door een geïntegreerd aanbod van additionele diensten in te zetten kunnen complexe patronen en correlaties in datastromen worden ontdekt waardoor storingen zelfs voorkomen kunnen worden. Ook is het mogelijk nieuwe of veranderde applicaties te valideren zonder het bedrijfsproces te verstoren, zodat het risico op storingen en financiële schade minimaal blijft.

Gerelateerde artikelen