Inflatiecorrectie tarieven mobiel

Stijging abonnementstarieven

Elk jaar wordt op 1 oktober het abonnementsbedrag aangepast aan de hand van de inflatiecorrectie op de tarieven die wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex. De aanpassing geldt voor klanten die op 1 oktober:

  • Langer dan 3 maanden klant zijn
  • Langer dan 3 maanden geleden hun contract hebben verlengd
  • Na 1 maart 2009 klant zijn geworden of hun contract hebben verlengd

De inflatiecorrectie voor KPN Mobiel abonnementen geldt per 1 oktober. Voor overige zakelijke abonnementen geldt de inflatiecorrectie jaarlijks per 1 februari. In het mobiele contract staat vermeld dat je abonnementstarief jaarlijks wordt verhoogd met de, door de CBS bepaalde, inflatiecorrectie. Het is niet mogelijk je mobiele abonnement naar aanleiding van deze aanpassing voortijdig op te zeggen. Kijk voor een overzicht van alle tarieven op de overzichtspagina.

Veelgestelde vragen

Waarom corrigeert KPN de mobiele abonnementsprijzen voor inflatie?

Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten door inflatie. Hiermee stijgen ook de kosten voor KPN. Daarom past KPN jaarlijks het abonnementstarief van mobiele abonnementen aan. De hoogte van de inflatiecorrectie wordt jaarlijks bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mobiele klanten van KPN zijn via MijnKPN en de factuur van de maand oktober op de hoogte gesteld van de inflatiecorrectie. Verder staat de inflatiecorrectie en wat dit voor jou betekent, ook in het contract dat je hebt gesloten.

In je contract staat het volgende vermeld over de inflatiecorrectie:

“Het tarief van uw abonnement en bundel wordt jaarlijks op 1 oktober verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorafgaande periode 1 juli – 30 juni. Deze verhoging geldt uitsluitend als op dat moment meer dan 3 maanden van uw contractstermijn zijn verstreken. Artikel 1:16, lid 4 van de Voorwaarden is niet van toepassing op deze verhoging.”

Het abonnementstarief wordt elk jaar op 1 oktober gecorrigeerd. De aanpassing geldt voor klanten die op 1 oktober langer dan 3 maanden klant zijn of langer dan 3 maanden geleden hun contract hebben verlengd.
KPN volgt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie. Met dit percentage wordt je maandelijkse bundel verhoogd. Voor 2015 is dat 0,7%.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent elk jaar per maand hoe hoog de inflatie op dat moment is. KPN volgt de door het CBS berekende inflatie. De officiële cijfers vind je op de website van CBS.
Door de inflatiecorrectie verandert alleen je maandelijkse abonnementstarief.
De inflatiecorrectie geldt niet voor alle tarieven, alleen voor het bedrag dat je maandelijks voor je abonnement betaalt. Zo blijft bijvoorbeeld het buitenbundel tarief gewoon hetzelfde. Ook alle extra bundels die je kunt afsluiten veranderen niet.
Alle klanten die na 1 maart 2009 en vóór 1 juli 2015 een KPN abonnement hebben afgesloten of verlengd, krijgen in 2015 met de inflatiecorrectie te maken. Klanten die na 1 juli 2015 een abonnement hebben afgesloten of verlengd, krijgen deze correctie vanaf 2016.
Je kunt het bericht over de inflatiecorrectie terugvinden bij je rekeningen in MijnKPN.
Omdat de inflatiecorrectie als voorwaarde vermeld staat in het contract dat je hebt getekend, ben je hieraan gebonden. Het is niet mogelijk je mobiele abonnement naar aanleiding van deze aanpassing voortijdig op te zeggen.
Het verlengen van het mobiele abonnement kan alleen als de looptijd van je contract bijna voorbij is.