Contractovername

Direct jouw contractovername regelen

Om een contractovername te regelen vul je het onderstaande formulier in. Je krijgt daarna de contractovername-overeenkomst via e-mail toegestuurd inclusief een uitleg over de verder te nemen stappen. Het contract moet zowel door de huidige als de nieuwe contractant worden ondertekend. Stuur tevens de volgende documenten mee:

 • Kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand) van de nieuwe contractant (dit kun je opvragen via de website van de Kamer van Koophandel). Dit is niet van toepassing als de nieuwe contractant een particulier is.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart) van de tekenbevoegde persoon van de nieuwe contractant, zoals aangegeven in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als de nieuwe contractant een particulier is, dan dient van deze persoon een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden opgestuurd.
 • Kopie van het bankafschrift van de nieuwe contractant, indien deze als particulier een aansluiting overneemt. Dit is niet van toepassing als de nieuwe contractant een bedrijf is.

Je kunt het ondertekende contract samen met de bijbehorende kopiën terugsturen via e-mail of via de post. De adressen vind je in jouw contract overeenkomst.

Het verwerken van de contractovername duurt circa vijf dagen. Alle betrokken partijen ontvangen een bevestiging per e-mail zodra de contractovername is uitgevoerd.

Vul het contractovername formulier in

Abonnement kiezen bij een contractovername

 • U neemt het volledige contract over inclusief het abonnement. Houd er rekening mee dat een abonnementswijziging binnen de contracttermijn niet altijd mogelijk is. Na het einde van de contracttermijn kunt u uw abonnement altijd wijzigen.
 • Contracten waarop KPN Toestel Lease van toepassing is kunnen niet door een zakelijke klant overgenomen worden. Deze contracten kunnen pas overgenomen worden nadat de looptijd van het contract is voorbij is.

Aanvullende informatie en voorwaarden

 • Je neemt de resterende contractduur van de huidige contractant over.
 • Eventueel resterend beltegoed van de huidige contractant komt te vervallen.
 • Overname van een (eventueel) servicecontract is niet verplicht. Als de nieuwe contractant geen service wenst, dient de huidige contractant deze op te zeggen. De eventuele afkoopsom komt voor rekening van de huidige contractant.
 • Wij verstrekken een gesplitste factuur. De huidige contractant ontvangt een factuur waarin de kosten zijn berekend tot en met de overnamedatum. De nieuwe contractant krijgt een factuur waarin de kosten zijn berekend vanaf de datum van contractovername.
 • Kosten van gesprekken die in het buitenland zijn gevoerd, kunnen 2 à 4 maanden later op de factuur in rekening worden gebracht. Deze kosten dien je onderling te verrekenen.
 • De contractovername is gratis