Met Bijzondere aansluiting op elke plek bereikbaar

Aansluiting op afwijkende locaties

Voor locaties zonder postcode en adres waar toch een aansluiting voor vast bellen moet komen, bieden we de Bijzondere aansluiting. Voorbeelden van bijzondere locaties zijn bruggen, sluizen, afvalcontainers,windmolens, bouwketens en storingsmeters. Op deze manier zorg je op afwijkende locaties voor een goede datacommunicatie en bereikbaarheid.

  • Bedoeld voor locaties zonder postcode en adres
  • Geschikt voor afwijkende locaties zoals bouwketen
  • Goede datacommunicatie en bereikbaarheid

Bel KPN Klantenservice: 0800-0403 (24/7 gratis bereikbaar). Of neem contact op met je accountmanager of gebruik de ‘bel mij terug’-service.

Bel mij terug

Levertijd

Voor het aanleggen van een Bijzondere aansluiting voor vast bellen moet in de meeste gevallen een vergunning worden aangevraagd. Houd rekening met 11 weken levertijd. Als er geen vergunning nodig is, bedraagt de levertijd 16 werkdagen.

Situatieschets

Bij het aanvragen van een Bijzondere Aansluiting hebben wij altijd een situatieschets nodig. Op deze situatieschets staat een gedetailleerde weergave of tekening van de bouwlocatie.

De situatieschets moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  • Op de situatieschets staat een zogenaamde ‘Noordpijl’.
  • Op de situatieschets staat de maatvoering/het schaalniveau aangegeven (bijvoorbeeld 1 centimeter = 500 meter of 1:500).
  • De gewenste locatie waar de Bijzondere aansluiting moet komen staat aangegeven (bijvoorbeeld de plaats van de bouwkeet op de bouwlocatie).
  • Op de situatieschets staat minimaal 1 straatnaam (indien mogelijk meerdere straatnamen). Indien mogelijk staat op de schets ook een gebouw met huisnummer dat zich nabij de bouwlocatie bevindt.
  • De erfafscheiding/bouwlocatiegrens rondom het complete bouwterrein is duidelijk aangegeven.
  • Bij wijzigingen op de bouwlocatie staan zowel de oude als de nieuwe situatie op de situatieschets aangegeven.
  • Op de situatieschets staan de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon (naam, telefoonnummer en/of mobiele nummer).