Skype for Business vervangt de telefooncentrale en voegt functionaliteit toe. In combinatie met een contact center en receptioniste-oplossing maakt Skype SPAR beter bereikbaar.

SPAR Holding: een moderne werkplek met Skype for Business
SPAR Holding is een landelijk opererende organisatie, die de verschillende SPAR winkeltypes (SPAR buurt, SPAR city, SPAR university, SPAR express en SPAR enjoy) ondersteunt. De oude telefooncentrale van SPAR voorzag niet meer in de behoefte. Er moest een moderne werkplek met telefonie en uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden komen.

Over SPAR Holding

‘Het was tijd om telefonie te integreren in de moderne werkplek’’

- Marcel van Gurp, Operationeel IT Manager bij SPAR -

‘Ondanks de grote verandering die onze medewerkers hebben moeten doormaken, zijn de reacties heel positief. We zien dat mensen vanaf de eerste dag hun headsets hebben opgepakt en zijn gaan bellen en chatten. We gebruiken Skype for Business pas relatief kort, maar ik zie wel een verandering in de manier van werken ontstaan. We zijn een kleine organisatie, dus we weten elkaar wel te vinden, maar we gaan naar een situatie waarin we alle communicatie bundelen, niet meer eindeloos heen en weer hoeven te mailen en efficiënter samenwerken.’

De oude telefooncentrale staat uit, medewerkers zijn tevreden en Marcel richt zijn aandacht op de volgende stappen in de transitie naar een moderne werkplek. ‘Skype for Business biedt ons een heel palet aan communicatiemogelijkheden en daarmee de keus tussen de verschillende kanalen. Het maakt ons flexibel en is een platform dat kan meebewegen als we als organisatie door de tijd heen veranderen.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Flevoziekenhuis E-Zorg

Skype for Business vervangt de telefooncentrale en voegt functionaliteit toe. In combinatie met een contact center en receptioniste-oplossing maakt Skype SPAR beter bereikbaar. Medewerkers zijn flexibel en beter bereikbaar. Doordat ze zelf kunnen kiezen welke communicatievorm past bij hun behoefte van dat moment werken ze efficiënter samen.

Download

Meer informatie over het product

Skype for Business

Een platform waarmee uw medewerkers effectief werken en communiceren. Alle communicatievormen zijn geïntegreerd in één applicatie

Meer informatie

Gerelateerde klantcases