Samen met KPN verkent de gemeente Leusden in Proofs of Concepts met IoT-technologie de weg naar een ‘slimmer Leusden’.

Gemeente Leusden: Innoveert verder om haar Smart City ambities te verwezenlijken

In de verbonden stad ontstaat steeds meer data. Gemeente Leusden wil deze slim inzetten met als doel een ‘Smart City’ te worden. De innovaties, zoals de slimme afvalbakken, zorgen ervoor dat Leusden voor inwoners en bedrijven leefbaarder en leuker wordt.

Klantcase Gemeente Leusden

Over Leusden

'We testen IoT-concepten die Leusden stap voor stap een Smart City maken'

- Jan Overweg, Wethouder bij Gemeente Leusden -


‘Gemeente Leusden heeft een innovatief en toekomstgericht beleid waarbij duurzaamheid en de verbinding met de inwoners en bedrijven centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwe technologie en co-creatie op innovatieve wijze een antwoord kan bieden op maatschappelijke vraagstukken. Samen met KPN verkennen we daarom de weg naar een ‘slimmer Leusden’. In Proofs of Concepts (PoC’s) testen we IoT-oplossingen die Leusden stap voor stap een Smart City maken. Als overzichtelijke gemeente, met korte lijnen, kunnen we hierin snel schakelen en organiseren.’

‘Alles bij onze slimme PoC’s draait om datamanagement, dat heeft dan ook onze volle aandacht. We beschikken als gemeente van oudsher over veel data. Als we deze data op een verantwoorde en innovatieve manier kunnen koppelen aan nieuwe data, dan levert dat een schat aan informatie en dus nieuwe mogelijkheden op. Niet alleen voor de overheid, maar juist voor de burger en het bedrijfsleven. En daar gaat het natuurlijk om: de gemeente Leusden nog leefbaarder en leuker maken!’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

‘Eén van onze PoC’s is de ‘slimme afvalbak’. We hebben afvalbakken voorzien van zogenaamde ‘vulgraadsensoren’. Deze sensoren meten hoe vol een afvalbak precies is en verzenden deze data naar de verantwoordelijken voor het legen van de afvalbak. Onze medewerkers kunnen nu op afstand zien hoe vol een afvalbak is.'

Download

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde klantcases