De inzet van leefstijlmonitoring van KPN Vitaal geeft mantelzorgers meer rust en zorgt voor een betere samenwerking in de zorgketen. Ouderen kunnen langer zelfstandig wonen..

Gemeente Helmond: Ouderen met zorgvraag wonen langer en veilig zelfstandig dankzij slimme sensoren
Gemeente Helmond werkt proactief aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de ondersteuning in de zorgbehoefte van zelfstandig alleenwonende ouderen met dementie. De gemeente onderzoekt eHealth-oplossingen die samenwerking in de keten bevorderen, mantelzorgers ontlasten en de wens langer zelfstandig te wonen ondersteunen.
ANWB

Klantcase gemeente Helmond

Over gemeente Helmond

'Met leefstijlmonitoring spelen we in op de belasting van de mantelzorger'

- Jeanne Hendriks, Projectleider bij gemeente Helmond -


‘Helmond werkt als vooruitstrevende gemeente proactief aan maatschappelijke vraagstukken. In Nederland worden mensen steeds ouder en dat betekent dat we in de komende 20 jaar een verdubbeling zullen zien van mensen met dementie gerelateerde klachten. Mensen willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en thuis blijven wonen, maar dat moet wel op een veilige manier kunnen. Tegelijkertijd is langer thuis blijven wonen soms ook noodzaak, door de druk op zorgorganisaties. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. Mantelzorg verlenen is zwaar en soms zelf overbelastend, het gaat vaak 24 uur per dag door. De gemeente ziet het als haar taak om mantelzorgers hierbij te ondersteunen.’

‘Gemeente Helmond wil haar maatschappelijke rol graag zo goed mogelijk uitvoeren: Hoe kunnen we mantelzorgers ontlasten? We geloven in technologische innovatie, Helmond ligt niet voor niets in de BrainPort area. Samen met zorginstellingen Savant Zorg en Zorgboog zijn we een aanbesteding gestart. We zochten een partner die de toegevoegde waarde voor de mantelzorgers centraal kon zetten. Via een aanbesteding is KPN Health met een ecosysteem aan partners als beste uit de bus gekomen.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

KPN Health en een ecosysteem aan partners zetten de dienst leefstijlmonitoring in, waarbij mantelzorgers via een app inzicht hebben in afwijkingen van het leefpatroon van ouderen. De inzet van leefstijlmonitoring van KPN Vitaal geeft mantelzorgers meer rust en zorgt voor een betere samenwerking in de zorgketen. Ouderen kunnen langer zelfstandig wonen.

Download

Meer informatie over het product

KPN Vitaal

KPN Vitaal Thuis brengt het leefpatroon van een alleenwonende oudere in kaart. Via een app ziet de mantelzorger of alles goed gaat.

Meer informatie

Gerelateerde klantcases