Nederlandse gemeenten hebben op het gebied van bedrijfscontinuïteit een aantal verplichtingen. De gemeente Amstelveen beschikt over een betrouwbare manier voor het opslaan van data en kan in een worstcasescenario snel weer aan de slag.

Gemeente Amstelveen: stelt hoge eisen aan continuïteit
Gemeente Amstelveen vindt het belangrijk om de lat hoger te leggen dan strikt noodzakelijk is om snel operationeel te kunnen zijn na een calamiteit. De gemeente maakt al enige jaren gebruik van Backup Online van KPN Security Services en er is ook een uitwijklocatie beschikbaar.

Over Gemeente Amstelveen

‘In een crisissituatie is ook e-mail onmisbaar’

- Erik Kogenhop, Teamleider ICT bij gemeente Amstelveen -

Een afdeling communicatie die tijdens een crisis niet kan mailen? Of een uitkering die drie weken op zich laat wachten omdat het raadhuis is afgebrand? “Dat kun je niet met droge ogen verkopen”, vindt Erik Kogenhop, teamleider ICT bij de gemeente Amstelveen. Voor de Noord-Hollandse gemeente reden om de lat op het gebied van bedrijfscontinuïteit hoger te leggen dan strikt noodzakelijk is.

Nederlandse gemeenten hebben op het gebied van be-drijfscontinuïteit een aantal verplichtingen. Zo moet de Basis-registratie Personen (BRP) binnen 48 uur na een calamiteit weer volledig operationeel zijn, zodat burgers aangifte kunnen doen van bijvoorbeeld geboorte of overlijden. Dezelfde richt-lijn geldt voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). “Als je die cruciale systemen binnen 48 uur weer in de lucht hebt, dan voldoe je aan de wet”, aldus Kogenhop.

Meer informatie over het product

Security & Business Continuity

De digitale transformatie brengt nieuwe kansen, maar ook nieuwe kwetsbaarheden. KPN biedt de expertise voor ondersteuning in uw continuïteit

Meer informatie

Gerelateerde klantcases