Dankzij Skype for Business werken de medewerkers van Enexis Groep waar ze met elkaar willen gemakkelijk samen.

Enexis Groep: Skype for Business geeft medewerkers flexibiliteit
Enexis Groep is een regionale netbeheerder. Ze legt het energienet aan, onderhoudt het en verzorgt het transport van energie van centrale of gasstation naar de klant. Enexis Groep zocht een manier om de medewerkers eenvoudig en flexibel samen te laten werken, onafhankelijk van plaats en tijd, op één platform.

Over Enexis Groep


‘Overleg is eenvoudig te organiseren en mensen weten elkaar makkelijk te vinden’

- Gerard van Dijk, Consultant telefonie bij Enexis Groep -

'Wat we in het verleden merkten is dat het heel lastig kan zijn om iedereen op hetzelfde moment, op dezelfde locatie te krijgen voor een overleg. En dat terwijl overleggen met je collega’s eenvoudig zou moeten zijn. We wilden zoveel mogelijk drempels wegnemen’ , zegt Gerard van Dijk, consultant telefonie bij Enexis Groep en beheerder van de Skype for Business-omgeving. ’De mogelijkheden om samen te werken zijn er, maar het kon eenvoudiger. Telefonisch vergaderen deden we eerst via een conference cardsysteem en we hadden nog een aparte videoconferencingoplossing. Als je al die dingen bundelt in één tool, wordt het overzichtelijker voor je collega’s.'

’Enexis Groep is daarnaast heel bewust bezig met de klimaatdoelstelling voor 2020 uit het klimaatakkoord van Parijs. Als netwerkbedrijf wil zij hierin actief bijdragen door verschillende projecten met partners en eigen initiatieven. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar de eigen organisatie. ‘Als we het aantal reisbewegingen van onze collega’s terugbrengen, zetten we al een stap in de goede richting.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Flevoziekenhuis E-Zorg

Skype for Business is de oplossing voor Enexis Groep. De Unified Communications-oplossing wordt optimaal ingezet met add-ons en federatie naar externe partijen. De medewerkers van Enexis Groep zijn flexibel, efficiënt en staan met elkaar in contact. Skype for Business brengt Enexis Groep dichter bij haar bedrijfsdoelstellingen voor 2020.

Download

Meer informatie over het product

Skype for Business

Een platform waarmee uw medewerkers effectief werken en communiceren. Alle communicatievormen zijn geïntegreerd in één applicatie

Meer informatie

Gerelateerde klantcases