Zorgbalans: Zelfsturende teams werken effectief met Social Business Platform


'De reacties zijn heel positief. Ik blog zelf op InZorgbalans. Als ik een dag te laat ben word ik door de medewerkers direct aan mijn mouw getrokken. Iedereen is veel sneller op de hoogte van ontwikkelingen, en kan reageren. Dat vergroot de betrokkenheid van medewerkers en de zichtbaarheid van ons als management.’

Over Zorgbalans

Koen de Blok
‘Goede en diecte onderlinge communicatie is voorwaarde één voor het succes van zelfsturing’

- André Brand , Directeur Thuiszorg -

Zorgbalans is een ouderenzorgorganisatie en één van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zorgbalans werkt met zo’n 2700 professionals in 11 woonzorglocaties, 7 ontmoetingscentra en 46 thuiszorgteams.

Bij Zorgbalans werkt de thuiszorg succesvol met zelfsturende teams: teams zonder leidinggevenden en zonder hiërarchie. De zelfsturende teams misten alleen nog een goede manier om iedereen met elkaar te laten communiceren.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Flevoziekenhuis E-Zorg

Zorgbalans ging op zoek naar een Social Business Platform waarmee thuiszorgmedewerkers informatie goed kunnen delen en kennis makkelijk kunnen verspreiden. Snel, laagdrempelig en op elk apparaat. Het Social Business Platform van KPN voldeed aan deze functionaliteiteisen, maar ook aan de eisen van koppeling met andere systemen én de kosten.

Download

Meer informatie over het product

Social Business Platform

Efficiënt samenwerken, altijd en overal. Laat uw medewerkers op elk moment en op elke locatie optimaal samenwerken

Meer informatie

Gerelateerde artikelen