Thuiszorg West-Brabant: Innovatieve oplossingen borgen kwaliteit van zorgverlening

Zorginstelling TWB Thuiszorg met Aandacht (TWB) heeft als doelstelling de best mogelijke thuiszorg te bieden voor ouderen en chronisch zieken in de regio West-Brabant. Na een eerdere overstap op cloudtelefonie wil TWB de processen efficiënter inrichten zonder dat het niveau van de dienstverlening afneemt.

Over Thuiszorg West-Brabant

‘De cliëntgegevens en planning zijn altijd up-to-date’

- Ruud Hagenaar, Teamleider Informatisering en Automatisering bij TWB -

‘Zorginstelling TWB stelt zich als doel zorgbehoevenden optimaal te ondersteunen in hun dagelijks leven. Onze ambulante medewerkers vormen de spil van de dienstverlening; zij kennen de omgeving van hun cliënten en staan in nauw contact met familie, huisartsen en verenigingen. Die hoge mate van betrokkenheid stelt hen in staat signalen tijdig op te vangen en zorg te leveren die past bij de situatie. De achterliggende gedachte is de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het voor hen mogelijk te maken langer te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.’

‘Recent hebben we alle zorgmedewerkers voorzien van een nieuwe smartphone, zodat ze via een applicatie ook toegang hadden tot de cliëntgegevens. Doordat ze nu overal toegang hebben tot de meest recente cliëntgegevens kunnen zij sneller en zelfstandiger werken. Dit resulteert in een hogere productiviteit.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Download Ferwerda Beveiliging


De nieuwe oplossing heeft de bereikbaarheid en productiviteit van medewerkers vergroot. Dit heeft geleid tot meer efficiëntie en een nog hogere kwaliteit van dienstverlening.

Download

Gerelateerde artikelen