Suez: Grondstofketens sneller en innovatiever door IoT-toepassingen


Omdat gebruik van het LoRa-netwerk relatief goedkoop is kan SUEZ tegen lage kosten testen met nieuwe IoT-toepassingen. SUEZ is in samenwerking met KPN een aantal LoRa-pilots gestart. In kleine projecten worden pilots met LoRa-technologie uitgerold. Als het werkt gaat SUEZ de nieuwe IoT-concepten breed uitrollen.

Klantcase Suez

Over Suez

Koen de Blok
‘Het is prettig om te weten en te kunnen bewijzen waar welke container staat’

- Raymond De Grevel, Director Business Development -

SUEZ Recycling and Recovery is een Nederlands full service afvalmanagementbedrijf. SUEZ is actief in de gehele keten van preventie, van inzameling tot recycling en (energetische) verwerking van veel verschillende afvalstromen. Specialiteit van SUEZ is het terugwinnen van grondstoff en uit afval, waarbij men ernaar streeft de natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Door ketens te sluiten realiseert SUEZ grondstoff enkringlopen, ofwel circulaire economieën.

SUEZ heeft een drive om te verbeteren en te vernieuwen; men wil actief bijdragen aan de grondstoff enrevolutie, die echt noodzakelijk is. Innovaties met Internet of Things (IoT)- toepassingen bieden veel kansen voor SUEZ en haar klanten. Denk bijvoorbeeld aan het tracken en tracen van (de inhoud van) afvalcontainers. Door het LoRa-netwerk van KPN zijn IoT-initiatieven mogelijk voor een lagere kostprijs.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Flevoziekenhuis E-Zorg

De pilot ‘SUEZ Secure Container’ en een pilot om Schiphol te helpen bij het inzamelen en recyclen van afval zijn in volle gang. KPN brengt alles bij elkaar: het testen, de meetdata en het goed ophangen van de sensoren. De samenwerking heeft een pragmatische en agile insteek: gewoon beginnen en stap voor stap innoveren. Als de pilots slagen dan worden de innovaties breed uitgerold, wat toegevoegde waarde oplevert voor SUEZ en haar klanten, de samenleving en het milieu in het algemeen.

Download

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen