Stichting Natuur & Milieu: BijenSafari app verzamelt data voor aanpak bijensterfte


KPN ICT Consulting zette een dedicated team in, bestaande uit onder meer een projectleider als vast aanspreekpunt, een creatieve interactieontwerper en een technisch specialist. We analyseerden welke gegevens nodig zijn en hoe die gemakkelijk via een app zijn te verzamelen en te delen. Daarbij werkten we nauw samen met Natuur & Milieu en het NCB.

Over Stichting Natuur & Milieu

‘Meer data geeft ons meer inzicht’

- Sijas Akkerman, Hoofd voedsel -

Natuur & Milieu is een stichting die zich inzet voor een duurzame en gezonde wereld, in samenwerking met burgers, overheden en bedrijven. Op projectbasis werkt de organisatie samen met het Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB). Het NCB voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de relatie tussen bijen en hun leefomgeving.

Natuur & Milieu en het NCB wilden aandacht vragen voor het probleem van de bijensterfte en het gebrek aan biodiversiteit in Nederland. Daarvoor is het van belang data te verzamelen voor onderzoek en tegelijkertijd mensen bij het probleem te betrekken. De vraag was een mobile app te ontwikkelen waaraan mensen zelf gegevens kunnen toevoegen, bijvoorbeeld over bijvriendelijke planten in hun omgeving.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Flevoziekenhuis E-Zorg

De app BijenSafari geeft gebruikers uitgebreide informatie over bijen en hun leefomgeving. De app draagt bij aan de dataverzameling en -uitwisseling hierover. En het biedt mensen handvatten hoe ze kunnen helpen de bijensterfte te verminderen. De app is zo ontwikkeld dat deze later eenvoudig is uit te breiden.

Download

Meer informatie over het product

KPN ICT Consulting

Sterk in ICT! Het adviesbedrijf van KPN en brengt mensen, ideeën en technologie samen, zodat organisaties vandaag én morgen succesvol zijn

Meer informatie

Gerelateerde artikelen