Slimme mobiliteit: Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden

Mobiliteit speelt een sleutelrol in het bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden van Nederland. De vraag naar mobiliteit over de weg, het water, het spoor en door de lucht nemen toe, zeker nu het economisch beter gaat. Innovatie is noodzakelijk om deze toenemende druk op onze infrastructuur op te vangen. Door data van verkeersstromen digitaal te meten, monitoren, analyseren én combineren zijn we in staat om deelnemers aan het verkeer tijdig te informeren, waarschuwen en te adviseren. Internet of Things (IoT) helpt ons om de infrastructuur zelf af te stellen op de actuele verkeerbehoefte, zodat u bijvoorbeeld niet langer onnodig stil hoeft te staan. En door het verbinden van datastromen van lucht, water, weg en rails kunnen we de capaciteit van onze infrastructuur optimaal benutten. Zo helpen we ondernemend Nederland vooruit.

Klantcase Slimme mobiliteit

4 modaliteiten: lucht, weg, water en spoor

KLM: Visuele vertaling van big data in 3D-model vergroot inzicht

‘Digital Twins’, een op basis van big data gebouwd 3D-model loopt parallel met de fysieke luchthaven en toont realtime alle werkzaamheden rondom de vliegtuigen van KLM.

Lees meer


Provincie Noord-Holland: Wereldprimeur in verkeersmanagement met slimme communicatie

Samen met een keten van partners is provincie Noord-Holland gestart met een proef waarin vrachtwagens met verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN.

Lees meer


Provincie Zuid-Holland: Zo min mogelijk brugopeningen zoveel mogelijk binnenvaartschepen doorlaten

Door bruggen te verbinden met het LoRa-netwerk van KPN krijgt de provincie realtime inzicht in wanneer bruggen open zijn, of binnenkort opengaan.

Lees meer


ProRail: Testen met IoT-toepassingen in Open Lab

ProRail heeft een Open Lab ingericht voor het testen van IoT-toepassingen waarmee activiteiten op het spoor beter inzichtelijk worden.

Lees meer

Gerelateerde artikelen