's Heeren Loo: Digitale innovatie vergroot de wereld

‘s Heeren Loo biedt in het hele land zorg aan mensen met een beperking, zodat zij een zo normaal en mooi mogelijk leven leiden. Voor het faciliteren van moderne digitale voorzieningen voor de cliënten had ’s Heeren Loo behoefte aan een betrouwbare infrastructuur.

Klantcase 's Heeren Loo

Over 's Heeren Loo

'Digitale innovatie verbindt cliënten met hun familie'

- Marc de Barse, Directeur Informatie en Organisatie bij
's Heeren Loo -


'Digitale innovatie is belangrijk bij het realiseren van onze dienstverlening. Niet alleen door de krapte op de arbeidsmarkt, maar óók vanuit de wens van cliënten en hun familie. Iedereen wil natuurlijk dat zijn kind in de nabijheid zorg krijgt, maar helaas kan dat niet altijd. Soms bieden we op andere plekken betere en passendere zorg. Met digitale voorzieningen kunnen wij verbondenheid creëren tussen bewoners en hun familie, zodat zij, desgewenst elke minuut van de dag, vanaf afstand kunnen zien hoe het gaat met hun familielid.’ De Barse: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat bewoners van onze zorglocaties dezelfde digitale voorzieningen hebben als u en ik thuis, afgestemd op hun persoonlijke zorgvraag.’

De Barse: ‘KPN heeft in de woningen van ’s Heeren Loo, overal in het land, van de woon- tot en met de slaapkamer, een solide infrastructuur gerealiseerd. Het is één van de grootste projecten die we ooit gedaan hebben, het gaat om meer dan 1000 locaties. Op elke locatie wonen 9 tot 12 cliënten. Elke locatie heeft nu een gestandaardiseerd profiel, waardoor de dienstverlening op alle locaties hetzelfde is en kosten beheersbaar zijn. Naast de standaardisatie van de ICT-omgeving en een betrouwbare infrastructuur ontwikkelen we met KPN zorgspecifieke diensten, zoals een MedicatieApp, Domotica ondersteuning en cliëntvoorzieningen.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

KPN heeft samen met ’s Heeren Loo op 1000 woonlocaties door het hele land een veilige, stabiele, betrouwbare en beheersbare infrastructuur gerealiseerd. De nieuwe infrastructuur is het fundament waarop ’s Heeren Loo verder kan innoveren ter verbetering van het welzijn van de cliënten.

Download

Gerelateerde artikelen