ROC van Amsterdam: Naar de top met verandering van binnenuit

In 2012 bleek de kwaliteit van de ICT-opleiding van het MBO College Zuidoost – onderdeel van ROC van Amsterdam – onvoldoende te zijn. Het team had geen eenduidige visie en de opleiding kreeg een relatief lage beoordeling, van zowel studenten als het bedrijfsleven. De tevredenheid onder medewerkers was laag, met veel ziekteverzuim als gevolg. De vraag was hoe men deze neerwaartse tendens kon keren.


Klantcase ROC van Amsterdam

Over ROC van Amsterdam

'Met visie en een kader kun je onderwijs sturen, leerden we van KPN Consulting'

- Ronald Wilcke, Vicevoorzitter College van Bestuur -Het ROC van Amsterdam is een regionaal samenwerkings- verband voor het voorbereidend middelbaar beroepson-derwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Het ROC van Amsterdam bestaat uit 9 MBO Colleges in de regio Amsterdam en biedt 36.000 leerlingen verschillende mbo-opleidingen aan van niveau 1 tot en met 4.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Het ROC van Amsterdam ging te rade bij de onderwijstak van KPN. Consultants onderzochten de oorzaken van de achterblijvende resultaten. Samen met het ICT-docententeam ontwikkelde KPN ICT Consulting een visie. Deze visie werd vertaald naar een concreet plan van aanpak, met gevolgen voor het curriculum, maar vooral voor het team.

Download

Meer informatie over het product

KPN ICT Consulting

Sterk in ICT! Het adviesbedrijf van KPN en brengt mensen, ideeën en technologie samen, zodat organisaties vandaag én morgen succesvol zijn

Meer informatie

Gerelateerde artikelen