Provincie Zuid-Holland: Binnenvaartschepen doorlaten met zo min mogelijk vertraging

Provincie Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water, waardoor er veel bruggen over de vaarwegen nodig zijn om de oevers te verbinden. De provincie is continu op zoek naar digitale innovaties om de doorstroming van het verkeer over weg en water te optimaliseren.

Klantcase Slimme mobiliteit - element water

Over provincie Zuid-Holland

'Onze ambitie: alle bruggen in Zuid-Holland slim maken'

- Tino van As, Projectleider bij provincie Zuid-Holland -


‘Vanwege de hoge verkeersintensiteit in de provincie zijn we continu bezig om het verkeer over weg en water te optimaliseren. Onze missie in Zuid-Holland is om een veilige brugbediening te realiseren voor de vlotte doorstroming van het weg- en waterverkeer. Dat doen we onder meer door verkeersmanagement toe te passen en onze bruggen steeds slimmer te maken.’

‘Voor een vlotte doorstroming van weg- en scheepvaartverkeer moet je slim in kunnen spelen op wat er op het water gebeurt. Brugopeningen zijn belangrijk; een binnenvaartschip kan veel meer vracht vervoeren dan een vrachtwagen. Maar een brugopening betekent ook vertraging voor het wegverkeer. We moeten er dus voor zorgen dat we met zo min mogelijk brugopeningen zoveel mogelijk binnenvaartschepen doorlaten met zo min mogelijk vertraging.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Doordat automobilisten en schippers hierop kunnen anticiperen wordt de doorstroming, veiligheid en efficiëntie van het verkeer over weg en water verbeterd.

Download

Lees meer over de andere modaliteiten

Mobiliteit speelt een sleutelrol in het bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden van Nederland. De vraag naar mobiliteit over de weg, het water, het spoor en door de lucht nemen toe, zeker nu het economisch beter gaat. Innovatie is noodzakelijk om deze toenemende druk op onze infrastructuur op te vangen. Door data van verkeersstromen digitaal te meten, monitoren, analyseren én combineren zijn we in staat om deelnemers aan het verkeer tijdig te informeren, waarschuwen en te adviseren. Internet of Things (IoT) helpt ons om de infrastructuur zelf af te stellen op de actuele verkeerbehoefte, zodat u bijvoorbeeld niet langer onnodig stil hoeft te staan. En door het verbinden van datastromen van lucht, water, weg en rails kunnen we de capaciteit van onze infrastructuur optimaal benutten. Zo helpen we ondernemend Nederland vooruit.

KLM: Visuele vertaling van big data in 3D-model vergroot inzicht

‘Digital Twins’, een op basis van big data gebouwd 3D-model loopt parallel met de fysieke luchthaven en toont realtime alle werkzaamheden rondom de vliegtuigen van KLM.

Lees meer

Provincie Noord-Holland: Wereldprimeur

Samen met een keten van partners is provincie Noord- Holland gestart met een proef waarin vrachtwagens met verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN.

Lees meer

ProRail: Testen met IoT-toepassingen in Open Lab

ProRail heeft een Open Lab ingericht voor het testen van IoT-toepassingen waarmee activiteiten op het spoor beter inzichtelijk worden.

Lees meer

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen