Provincie Noord-Holland: Wereldprimeur in verkeersmanagement

Met een krachtige industriesector en een sterke economische groei is provincie Noord-Holland één van de drukste verkeersregio’s van Nederland. Door de toenemende drukte richt de provincie Noord-Holland zich op het vergroten van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in de regio.

Klantcase Slimme mobiliteit - element weg

Over provincie Noord-Holland

'Het is een grote stap in slimme logistiek en veel duurzamer dan steeds meer asfalt'

- Jeannet van Arum, Sectormanager Verkeersmanagement bij provincie Noord-Holland -


‘Het feit dat wij met 4G kunnen communiceren van vrachtwagen naar verkeerslicht én vice versa is een wereldprimeur. We krijgen felicitaties uit de hele wereld: ‘Hè… kan dit al? Dat zou toch pas in 2040 kunnen?’ Nee dus… De techniek bestaat. Nu het beleid nog. Innovatie roept nieuwe vragen op: wat betekent deze innovatie voor de verkeersdoorstroming op kruispunten? Welke vrachtwagens krijgen voorrang en waarom? Voor Noord-Holland is het uitgangspunt dat de ring van Amsterdam en de ring van Alkmaar te allen tijde moeten blijven stromen. Er zullen veranderende verkeersstromen ontstaan, we zullen op steeds kleinere netwerken de doorstroming moeten gaan bepalen.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

De innovatie voorkomt het onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens en dat verbetert de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming in de regio.

Download

Lees meer over de andere modaliteiten

Mobiliteit speelt een sleutelrol in het bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden van Nederland. De vraag naar mobiliteit over de weg, het water, het spoor en door de lucht nemen toe, zeker nu het economisch beter gaat. Innovatie is noodzakelijk om deze toenemende druk op onze infrastructuur op te vangen. Door data van verkeersstromen digitaal te meten, monitoren, analyseren én combineren zijn we in staat om deelnemers aan het verkeer tijdig te informeren, waarschuwen en te adviseren. Internet of Things (IoT) helpt ons om de infrastructuur zelf af te stellen op de actuele verkeerbehoefte, zodat u bijvoorbeeld niet langer onnodig stil hoeft te staan. En door het verbinden van datastromen van lucht, water, weg en rails kunnen we de capaciteit van onze infrastructuur optimaal benutten. Zo helpen we ondernemend Nederland vooruit.

KLM: Visuele vertaling van big data in 3D-model vergroot inzicht

‘Digital Twins’, een op basis van big data gebouwd 3D-model loopt parallel met de fysieke luchthaven en toont realtime alle werkzaamheden rondom de vliegtuigen van KLM.

Lees meer

Provincie Zuid-Holland: Zo min mogelijk brugopeningen

Door bruggen te verbinden met het LoRa-netwerk van KPN krijgt de provincie realtime inzicht in wanneer bruggen open zijn, of binnenkort opengaan.

Lees meer

ProRail: Testen met IoT-toepassingen in Open Lab

ProRail heeft een Open Lab ingericht voor het testen van IoT-toepassingen waarmee activiteiten op het spoor beter inzichtelijk worden.

Lees meer

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen