ProRail: Testen met IoT-toepassingen in Open Lab

Met ruim 3,3 miljoen treinritten per jaar is ProRail als Nederlandse wegnetbeheerder verantwoordelijk voor het drukst bereden spoornet van Europa. ProRail en haar partners willen efficiënt omgaan met wagons, overcapaciteit beperken, marges verbeteren en duurzaamheid bevorderen.

Klantcase Slimme mobiliteit - element spoor

Over ProRail

'Datafusie maakt goederenvervoer over het spoor moderner en efficiënter'

- Wim Verheul, Programmamanager bij ProRail -


‘Hoe meer we weten, hoe meer we het goederenvervoer over het spoor kunnen optimaliseren. It’s happening; datafusie maakt goederenvervoer over het spoor moderner en efficiënter. Dat levert enerzijds economisch voordeel op, namelijk een betere ontsluiting van materiaal uit de haven. Anderzijds komt het de veiligheid en het milieu ten goede, vanwege de vermindering van geluid, hinder en trilling. Het helpt om de druk op de weg, het water en het spoor optimaal te verdelen en om de logistiek van aan- en toevoertijd van goederen over de Betuweroute te verkorten. Om deze vlotte en veilige doorstroming van verkeer in Nederland voor elkaar te krijgen werken we graag samen met alle spelers in het veld.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

De fusie van data maakt efficiënter goederenvervoer over het spoor mogelijk. Dat levert economisch voordeel op en het komt de veiligheid en het milieu ten goede.

Download

Lees meer over de andere modaliteiten

Mobiliteit speelt een sleutelrol in het bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden van Nederland. De vraag naar mobiliteit over de weg, het water, het spoor en door de lucht nemen toe, zeker nu het economisch beter gaat. Innovatie is noodzakelijk om deze toenemende druk op onze infrastructuur op te vangen. Door data van verkeersstromen digitaal te meten, monitoren, analyseren én combineren zijn we in staat om deelnemers aan het verkeer tijdig te informeren, waarschuwen en te adviseren. Internet of Things (IoT) helpt ons om de infrastructuur zelf af te stellen op de actuele verkeerbehoefte, zodat u bijvoorbeeld niet langer onnodig stil hoeft te staan. En door het verbinden van datastromen van lucht, water, weg en rails kunnen we de capaciteit van onze infrastructuur optimaal benutten. Zo helpen we ondernemend Nederland vooruit.

KLM: Visuele vertaling van big data in 3D-model vergroot inzicht

‘Digital Twins’, een op basis van big data gebouwd 3D-model loopt parallel met de fysieke luchthaven en toont realtime alle werkzaamheden rondom de vliegtuigen van KLM.

Lees meer

Provincie Noord-Holland: Wereldprimeur

Samen met een keten van partners is provincie Noord- Holland gestart met een proef waarin vrachtwagens met verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN.

Lees meer

Provincie Zuid-Holland: Zo min mogelijk brugopeningen

Door bruggen te verbinden met het LoRa-netwerk van KPN krijgt de provincie realtime inzicht in wanneer bruggen open zijn, of binnenkort opengaan.

Lees meer

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen