Parnassia Groep: Mijn Vergadernummer hogere productiviteit en efficiency


Mijn Vergadernummer is een dienst die het mogelijk maakt razendsnel telefonische vergaderingen te organiseren zonder het gebruik van toegangscodes of wachtwoorden. Alles wat je daarvoor nodig hebt is een persoonlijk vergadernummer dat gekoppeld is aan je mobiele telefoon.

Over Parnassia Groep

'Het belangrijkste voordeel is het verhogen van de efficiency'

- Fred Hoekstra, Directeur ICT -


Met ruim 8000 medewerkers is Parnassia Groep een grote instelling in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie is met name gevestigd in het westen van het land. Parnassia Groep bestaat uit meerdere onderdelen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Van preventie, hulp bij en samen met de huisarts, thuis bij de patiënt of in de wijk, tot indien nodig in een specialistisch programma op een van de ruim vijfhonderd locaties.

Het zal duidelijk zijn dat een goede onderlinge communicatie tussen al die medewerkers van cruciaal belang is voor de kwaliteit van de dienstverlening van Parnassia Groep. Met de introductie van Mijn Vergadernummer van KPN heeft Parnassia Groep als eerste binnen de ggz-sector een belangrijke stap gezet om die communicatie nog efficiënter en slagvaardiger te laten verlopen.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Mijn Vergadernummer is een dienst die het mogelijk maakt razendsnel telefonische vergaderingen te organiseren zonder het gebruik van toegangscodes of wacht-woorden. Alles wat je daarvoor nodig hebt is een persoonlijk vergadernummer dat gekoppeld is aan je mobiele telefoon. Op basis van dat vergadernummer kun je anderen uitnodigen deel te nemen aan een door jou uitgeschreven vergadering.

Download

Meer informatie over het product

Mijn vergadernummer

Organiseer eenvoudig een telefonisch overleg met meerdere personen via uw mobiele telefoon

Meer informatie

Gerelateerde artikelen