KNSB: Informatiestrategie zorgt voor stroomlijning van systemen


KPN ICT Consulting bood de KNSB een strategietraject met workshops en bracht hierin de wensen, eisen en verwachtingen voor een nieuw ICT-landschap in kaart. Er vond een analyse plaats van de huidige informatiestromen en onderliggende bedrijfsprocessen van de KNSB.

Over KNSB

'ICT speelt bij alle bedrijven een grote rol. Zonder ICT en informatie zijn we nergens'

- Arjan van 't Westende, Business Controller -


De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) zet zich als nationaal overkoepelend orgaan actief in voor alle schaatsliefhebbers. Van jong tot oud, en van amateur tot professional. De KNSB is de bond voor de disciplines inlineskaten, kunstrijden, langebaan, marathon, schoonrijden, shorttrack en toerschaatsen. De KNSB heeft ongeveer 40 medewerkers.

Binnen de KNSB lopen verschillende informatiestromen die bijdragen aan en cruciaal zijn voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Zoals het ontwikkelen van de schaats-sport, events en support. Om de continuïteit van de KNSB te waarborgen en middelen doelgericht en transparant in te zetten, is KPN ICT Consulting gevraagd om een informatie-managementstrategie vorm te geven en die te optimaliseren. Waar nodig wordt die ondersteund met ICT en Elektronische Tijdwaarneming (ET).

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

De KNSB weet nu wat het moet doen om zijn ICT-landschap te hervormen. Aan de hand van een gedetailleerde informatiestrategie, een overzicht van de informatie-architectuur en een roadmap voor de ontwikkeling van het informatielandschap op lange termijn heeft de KNSB daar inzicht in gekregen. Dat inzicht stelt de KNSB in staat om meer te profi teren van de huidige applicaties. Bovendien zorgde KPN ICT Consulting voor een breed draagvlak binnen het MT en de organisatie.

Download

Meer informatie over het product

KPN ICT Consulting

Sterk in ICT! Het adviesbedrijf van KPN en brengt mensen, ideeën en technologie samen, zodat organisaties vandaag én morgen succesvol zijn

Meer informatie

Gerelateerde artikelen