Gemeente Eindhoven: Transitie naar Smart Cities

De kwaliteit van leven verbeteren is de onderliggende gedachte om technologieën in te zetten in de stad. Ook voor de Gemeente Eindhoven. KPN is sparringspartner van de Gemeente Eindhoven op het thema ‘Smart City’. en wil de gemeente toegang geven tot markten en kennis en kunde delen.

Over Gemeente Eindhoven

‘Het is belangrijk dat veranderingen vanuit burgers komen’

- Stef Depla, Wethouder bij Gemeente Eindhoven -

De techniek schrijdt voort en bijna dagelijks komen er nieuwe toepassingen bij. ‘Op gebied van veiligheid, mobiliteit en energiebesparing, maar ook toepassingen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Eindhoven zoekt samen met haar burgers, leveranciers en kennisinstellingen naar oplossingen waarbij de wens van de burger leidend is’. Hij geeft nog een voorbeeld. ‘In de wijk Vaartbroek kunnen de huizen gedigitali-seerd worden. Daardoor is energiebesparing op maat per huis mogelijk. Voor de bouwsector is dit een enorme innovatieslag omdat er individueel maatwerk te leveren is.’

De impact van Smart op de samenleving vraagt volgens van Oers om verantwoord gebruik. ‘IT Security is altijd een belangrijk aandachtspunt. De maatschappij digitaliseert, dus cybercrime neemt ook toe. Smart heeft ontegenzeggelijk vele voordelen, het nadeel is dat als een systeem uitvalt, de chaos ook groter is.’ KPN wil verbinden en ziet voor zichzelf een rol als aanja-ger. ‘We geven toegang tot markten, en delen onze kennis en kunde. Wat dat betreft vervullen we een voortrekkersrol. We zoeken altijd naar samenwerkingsvormen en zijn ook sparringpartner van Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam.’

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

Download Ferwerda Beveiliging


KPN helpt de gemeente Eindhoven bij het leven leuker, gemakkelijker en veiliger te maken de inwoners om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Download

Meer informatie over het product

Smart City

Realiseer Smart-City-innovaties en maak Nederland echt slimmer

Meer informatie

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen