Whitepaper: 'Networking in de Hybrid Cloud'

Met de opkomst van de Hybrid Cloud is ‘networking’ niet alleen belangrijker, maar ook complexer geworden. In deze whitepaper laten we zien hoe organisaties juist ook dan veilige en slimme verbindingen kunnen maken. Sleutelvraag hierbij is: wat regelt u via internet en wanneer maakt u gebruik van een private netwerkverbinding?