Whitepaper: 'IoT-security'

Het begrip Internet of Things, of IoT, wordt gebruikt als overkoepelende term voor alle apparaten die met internet verbonden zijn. Hoe zorgt u voor het veilig toepassen van IoT binnen uw organisatie?