Uitleg over uw slotfactuur

Na het beëindigen van uw abonnement ontvangt u van KPN uw laatste factuur voor Vaste Telefonie. Een slotfactuur is vaak net wat anders dan een reguliere factuur. Daarom leggen wij u graag uit hoe uw slotfactuur is opgebouwd. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten.

Op de laatste factuur vindt u onder andere:

  • Een overzicht van uw gebruikskosten.
  • Een specificatie van een eventuele afkoopsom.

Uw factuur begrijpen

Hebt u een vraag over een onderdeel van uw factuur? Bekijk de voorbeeldfactuur en vind het antwoord op uw vragen.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

1. Adresgegevens

Bovenaan de factuur vindt u de naam, adres, postcode en woonplaats van de persoon, het bedrijf of de instantie die het contract heeft afgesloten.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

2. Factuurgegevens

Naast uw klantgegevens staan hier de belangrijkste factuurgegevens voor uw slotfactuur:

  • Factuurdatum: De factuurdatum is de datum waarop de factuur is verzonden. De abonnementskosten worden 2 maanden vooruit in rekening gebracht. De verbruikskosten en eventuele kortingen verekenen wij achteraf.
  • Factuurkenmerk: Dit is het unieke kenmerk van de factuur. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel is uw 9-cijferig klantnummer eventueel voorafgegaan door voorloopnullen. Het tweede deel bestaat uit het 6-cijferige factuurnummer eventueel voorafgegaan door voorloopnullen.
  • Rekeningnummer van KPN: Hier staat het rekeningnummer van KPN.
slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

3. Totaalbedrag

Het totaalbedrag van de factuur is inclusief BTW. Op de factuur staan uitsluitend de diensten (vaste) telefonie en eventueel de voordeelregelingen op uw vaste aansluiting(en). De totalen van deze diensten staan hier gespecificeerd. Ook ziet u de BTW-bedragen, uitgesplitst naar de verschillende BTW-percentages.

De abonnementskosten worden vooraf gefactureerd. Indien u minder verbruikt hebt dan waar u voor hebt betaald, zullen we dit aan u terugbetalen of verrekenen met nog openstaande facturen.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

4. Overzicht per dienst

Elke dienst die u afneemt is in dit overzicht opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Aansluiting: Hier staat welk(e) abonnement(-en) u van KPN afneemt. Daarachter staan de komende periode en de tweemaandelijkse abonnementskosten. Deze periodieke kosten betaalt u vooruit. Ook worden hier de kosten voor nummerweergave en eventuele kortingen weergegeven.
  • Telefoonnummers: Hier vindt u per periode met welke nummers u aangesloten bent of bent geweest.
  • Kortingsregeling: Maakt u gebruik van een voordeelregeling op uw aansluiting(en)? Dan ziet u hier welke korting aan u is verleend.

De bedragen op uw factuur zijn totaalbedragen.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

5. Bijlage

In de bijlage vindt u de specificatie van de verbruikskosten en een specificatie van een eventuele afkoopsom.

Wanneer u namelijk vroegtijdig uw contract opzegt, brengen wij een afkoopsom in rekening. In de bijlage van uw slotfactuur ziet u het bedrag dat u hiervoor betaalt. Als u meerdere pakketten heeft, wordt er alleen een afkoopsom berekend op het pakket dat u wilt opzeggen. De overiggen pakketten blijven gewoon doorlopen.

Veelgestelde vragen

De abonnementskosten worden 2 maanden vooruit gefactureerd. Het kan gebeuren dat uw factuur al is verzonden voordat uw opzegging is verwerkt. Na opzegging van 1 of meerdere vaste telefonie aansluitingen ontvangt u altijd nog een eindfactuur waarop eventueel te veel betaalde kosten worden verrekend. Dit bedrag kunt u vinden op de bijlage van uw Factuur Vaste Telefonie onder het kopje ‘Navordering / Restitutie Kosten per maand’.
Het opzeggen of wijzigen van uw abonnement of voordeelregeling kan een creditering tot gevolg hebben. Tot aan de ingangsdatum van uw nieuwe abonnement wordt het oude abonnement met bijbehorend maandbedrag bij u in rekening gebracht. Vanaf de ingangsdatum van het nieuwe abonnement rekenen wij op basis van het gewijzigde maandtarief. De creditering wordt verwerkt op de bijlage van uw factuur onder het kopje ‘Navordering / Restitutie Kosten per maand’.
Wanneer u een aansluiting op hebt gezegd vóór het einde van uw contracttermijn worden de resterende maanden van uw contract in 1 keer in rekening gebracht. Dit wordt ook wel een afkoopsom genoemd. Belverkeer- en faciliteitskosten, zoals bijvoorbeeld doorschakelen worden niet in de afkoopberekening meegenomen. Ook wanneer u overstapt naar een ander product van KPN of naar een andere aanbieder moet u rekening houden met de einddatum  van uw contract. Doet u dit niet? Dan kan er op uw eindfactuur een afkoopsom in rekening gebracht worden.
De hoogte van uw afkoopsom is afhankelijk van het moment van de opzegging van uw aansluiting(en). Bij voortijdige opzegging wordt het aantal maanden tot het einde van uw contracttermijn vermenigvuldigd met uw maandelijkse abonnementskosten om de afkoopsom te bepalen. Heeft u bijvoorbeeld een abonnement van € 50,- per maand en zegt u 7 maanden voor het einde van uw contractdatum uw abonnement op, dan wordt een afkoopsom van € 50,- x 7 = € 350,- op uw eindfactuur in rekening gebracht.

Voor het bezwaar maken tegen de afkoopsom gebruikt u het KPN klachtenformulier. Een servicemedewerker van KPN neemt telefonisch contact met u op.

Op de bijlage van uw factuur onder het kopje ‘Specificatie Eenmalige Kosten’ kunt u de hoogte en samenstelling van uw afkoopsom terugvinden.

In 'MijnKPN' onder het tabblad 'vast' vindt u de einddatum van uw contract of contracten. Hebt u nog geen MijnKPN-account, maak deze dan aan via registreren MijnKPN. Na verloop van de initiële looptijd wordt het contract, tenzij u 1 maand voor het einde van de contractdatum de overeenkomst opzegt, automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, welke opzegbaar is met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. U bent dan geen afkoopsom verschuldigd.

Antwoord niet gevonden?

Waar bent u naar op zoek?

Vind uw antwoord op onze site.

1. Livechat


2. Webcare

3. Forum

4. E-mail

5. Telefoon