Uitleg over uw slotfactuur

Na het beëindigen van uw abonnement ontvangt u van KPN uw laatste factuur voor Vaste Telefonie. Een slotfactuur is vaak net wat anders dan een reguliere factuur. Daarom leggen wij u graag uit hoe uw slotfactuur is opgebouwd. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten.

Op de laatste factuur vindt u onder andere:

  • Een overzicht van uw verbruikskosten
  • Een specificatie van een eventuele afkoopsom

Uw factuur begrijpen

Hebt u een vraag over een onderdeel van uw factuur? Bekijk de voorbeeldfactuur en vind het antwoord op uw vragen.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

1. Uw persoonlijke gegevens

Bovenaan uw factuur staan uw persoonlijke en uw factuurgegevens. Wijzig eenvoudig de gegevens van uw abonnement zoals uw postadres, rekeningnummer en e-mailadres.

Uw gegevens wijzigen
slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

2. Factuurgegevens

Naast uw klantgegevens staan hier de belangrijkste factuurgegevens voor uw slotfactuur:

Klantnummer: Uw klantnummer is uw unieke kenmerk.

Factuurdatum: De factuurdatum is de datum waarop de factuur is verzonden. De abonnementskosten worden vooruit in rekening gebracht. De verbruikskosten worden achteraf gefactureerd.

Factuurkenmerk: Dit is de unieke code van deze factuur.

Rekeningnummer van KPN: Dit KPN rekeningnummer kunt u gebruiken wanneer u een betalingsherinnering ontvangt.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

3. Totaalbedrag

Hier vindt u de betaalinstructie. Het betaalbedrag van uw factuur is inclusief btw. Het totaalbedrag is de optelsom van:

  • Kosten exclusief btw
  • Kosten btw-grondslag
slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

4. Overzicht per dienst

Elke dienst die u afneemt is in dit overzicht opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Aansluiting: Hier staat welk(e) abonnement(-en) u van KPN afneemt. Daarachter staan de komende periode en de tweemaandelijkse abonnementskosten. Deze periodieke kosten betaalt u vooruit. Ook worden hier de kosten voor nummerweergave en eventuele kortingen weergegeven.
  • Telefoonnummers: Hier vindt u per periode met welke nummers u aangesloten bent of bent geweest.
  • Kortingsregeling: Maakt u gebruik van een voordeelregeling op uw aansluiting(en)? Dan ziet u hier welke korting aan u is verleend.

De bedragen op uw factuur zijn totaalbedragen.

slotfactuur vaste telefonie KPN zakelijk

5. Bijlage

In de bijlage vindt u de specificatie van de verbruikskosten en een specificatie van een eventuele afkoopsom.

Wanneer u namelijk vroegtijdig uw contract opzegt, brengen wij een afkoopsom in rekening. In de bijlage van uw slotfactuur ziet u het bedrag dat u hiervoor betaalt. Als u meerdere pakketten heeft, wordt er alleen een afkoopsom berekend op het pakket dat u wilt opzeggen. De overige pakketten blijven gewoon doorlopen.

Veelgestelde vragen

De abonnementskosten worden 2 maanden vooruit gefactureerd. Het kan gebeuren dat uw factuur al is verzonden voordat uw opzegging is verwerkt. Na opzegging van 1 of meerdere vaste telefonie aansluitingen ontvangt u altijd nog een eindfactuur waarop eventueel te veel betaalde kosten worden verrekend. Dit bedrag kunt u vinden op de bijlage van uw Factuur Vaste Telefonie onder het kopje ‘Navordering / Restitutie Kosten per maand’.
Het opzeggen of wijzigen van uw abonnement of voordeelregeling kan een creditering tot gevolg hebben. Tot aan de ingangsdatum van uw nieuwe abonnement wordt het oude abonnement met bijbehorend maandbedrag bij u in rekening gebracht. Vanaf de ingangsdatum van het nieuwe abonnement rekenen wij op basis van het gewijzigde maandtarief. De creditering wordt verwerkt op de bijlage van uw factuur onder het kopje ‘Navordering / Restitutie Kosten per maand’.
Wanneer u een aansluiting op hebt gezegd vóór het einde van uw contracttermijn worden de resterende maanden van uw contract in 1 keer in rekening gebracht. Dit wordt ook wel een afkoopsom genoemd. Belverkeer- en faciliteitskosten, zoals bijvoorbeeld doorschakelen worden niet in de afkoopberekening meegenomen. Ook wanneer u overstapt naar een ander product van KPN of naar een andere aanbieder moet u rekening houden met de einddatum  van uw contract. Doet u dit niet? Dan kan er op uw eindfactuur een afkoopsom in rekening gebracht worden.
De hoogte van uw afkoopsom is afhankelijk van het moment van de opzegging van uw aansluiting(en). Bij voortijdige opzegging wordt het aantal maanden tot het einde van uw contracttermijn vermenigvuldigd met uw maandelijkse abonnementskosten om de afkoopsom te bepalen. Heeft u bijvoorbeeld een abonnement van € 50,- per maand en zegt u 7 maanden voor het einde van uw contractdatum uw abonnement op, dan wordt een afkoopsom van € 50,- x 7 = € 350,- op uw eindfactuur in rekening gebracht.

Voor het bezwaar maken tegen de afkoopsom gebruikt u het KPN klachtenformulier. Een servicemedewerker van KPN neemt telefonisch contact met u op.

Op de bijlage van uw factuur onder het kopje ‘Specificatie Eenmalige Kosten’ kunt u de hoogte en samenstelling van uw afkoopsom terugvinden.

In 'MijnKPN' onder het tabblad 'vast' vindt u de einddatum van uw contract of contracten. Hebt u nog geen MijnKPN-account, maak deze dan aan via registreren MijnKPN. Na verloop van de initiële looptijd wordt het contract, tenzij u 1 maand voor het einde van de contractdatum de overeenkomst opzegt, automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, welke opzegbaar is met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. U bent dan geen afkoopsom verschuldigd.

Antwoord niet gevonden? Wij helpen u graag.