Wat te doen bij zakelijke betalingsachterstandHebt u een betalingsherinnering ontvangen? Maak het openstaande bedrag dan zo snel mogelijk over op IBAN-nummer NL83 INGB 0000 3255 13 ten name van KPN-Mobiel te Groningen. Vermeld hierbij duidelijk het betalingskenmerk dat op de acceptgiro is opgenomen.

Wanneer u uw factuur betaalt (via acceptgiro of iDeal) voorkomt u dat uw abonnement wordt afgesloten of dat u extra kosten moet betalen voor het heraansluiten van uw mobiele nummer.

Betaalt u uw factuur niet op tijd, dan beëindigen wij uw contract wegens te late betaling.U kunt dan geen gebruik meer maken van uw mobiele nummer(s) en raakt uw mobiele nummer(s) kwijt.

Stappenplan: van betalingsherinnering tot opnieuw aansluiten

Dag 1 - 21 : betaal uw reguliere factuur

Uw betaaltermijn gaat in op de factuurdatum. Dit is de datum waarop we de factuur verzenden. Deze datum staat op uw factuur vermeld. U hebt 21 dagen de tijd om te betalen.

Betalingsherinnering

Dag 21 - Uiterste betaaldatum

Hebt u niet op tijd betaald? Dan ontvangt u een brief dat de betaaltermijn is verstreken. Dit is de 1e herinnering. U hebt dan nog uiterlijk 14 dagen de tijd om uw factuur alsnog te betalen

Dag 35 - Uiterste betaaldatum

Betaalt u na het versturen van de 1e herinnering niet binnen de gestelde termijn van 2 weken? Dan ontvangt u een 2e herinnering. Wij brengen u daarvoor € 15,00 (btw vrij) kosten in rekening. Die vindt u op de volgende factuur.

Dag 42 - Gedeeltelijke afsluiting

Betaalt u ook na de 2e herinnering niet op tijd? Dan blokkeren wij uw mobiele nummer(s) gedeeltelijk. U kunt dan niet meer zelf bellen, sms'en en internetten via het KPN-netwerk. U kunt nog wel gebeld worden en sms ontvangen.

Contract beëindigen

Is het openstaande bedrag niet op de uiterste betaaldatum bijgeschreven op ons IBAN-nummer? Dan beëindigen wij uw contract wegens te late betaling.

Heraansluiten

Na ontvangst van de betaling worden uw mobiele nummers de eerstvolgende werkdag weer geactiveerd.

Bij blokkade van uw mobiele nummer(s) wegens betalingsachterstand kunt u na betaling weer volledig gebruik maken van uw mobiele nummer(s). Voor het opnieuw activeren van uw mobiele nummer(s) brengen wij u € 28,00 (exclusief btw) per nummer in rekening op de volgende factuur.

  • Uw mobiele nummer(s) zijn volledig afgesloten. U kunt geen gebruik meer maken van uw mobiele nummer(s). U raakt uw mobiele nummer(s) kwijt.
  • Een betalingsregeling is niet meer mogelijk. U krijgt een eindafrekening met een afkoopsom. Deze afkoopsom bestaat uit de abonnementskosten voor de resterende maanden van uw contract. Daarnaast brengen wij u € 25,00 (btw vrij) aan administratiekosten in rekening.
  • Wij dragen de vordering over aan een incassobureau. U wordt geregistreerd bij de Stichting Preventel. Gevolg hiervan kan zijn dat u in de toekomst geen nieuw telefoonabonnement kunt afsluiten.
  • Nadat u bent overgedragen aan het incassobureau gaat de verdere afhandeling van het proces via het incassobureau. Voor vragen hierover kun u terecht bij het betreffende incassobureau.

Factuur betalen via online bankieren of acceptgiro

Hebt u een SMS ontvangen met een iDEAL inlogcode? 

Maak dan gebruik van de SMS met de inlogcode voor een iDEAL betaling. U kunt na betaling direct weer volledig gebruik maken van uw mobiele nummer(s).

Hebt u geen SMS ontvangen met een iDEAL inlogcode?

Maak dan direct het openstaande bedrag over op IBAN-nummer NL83 INGB 0000 3255 13 ten name van KPN-Mobiel te Groningen. Vermeldt hierbij duidelijk het betalingskenmerk dat op de acceptgiro is opgenomen. Als u de acceptgiro niet meer hebt dan kunt u het betalingskenmerk terugvinden rechtsboven op de herinneringsbrief. Na ontvangst van uw betaling activeren wij uw mobiele nummer(s) de eerstvolgende werkdag.

Betalingsherinneringen voorkomen

Wilt u voorkomen dat u een betalingsherinnering krijgt?
Stel dan een automatische incasso in.

Niet gevonden wat u zocht?

Naar Zakelijk Contact