Uitleg laatste factuur


Hebt u uw abonnement opgezegd? U ontvangt de slotfactuur nadat uw abonnement is afgelopen. Lees de uitleg om te begrijpen waar u precies voor betaalt.

Afkoopsom: kosten bij voortijdig opzeggen

Wij werken met afkoopsommen voor zakelijke klanten die voor het einde van de initiële looptijd willen stoppen met het abonnement of willen overstappen naar een andere aanbieder. Hebt u uw abonnement voortijdig opgezegd en hebt u vragen over uw laatste factuur en afkoopsom? Wij helpen u graag deze voor u te beantwoorden.

Uw laatste factuur begrijpen

Hebt u een vraag over een onderdeel van de slotfactuur? Bekijk de voorbeeldfactuur en vind het antwoord op uw vraag in het uitklapmenu.

Slotfactuur

Uitleg over uw factuur

Hier staat het factuur adres en de naam van de ontvanger.
Dit is uw unieke kenmerk. Indien u de factuur elektronisch per e-mail ontvangt, wordt hier tevens uw e-mail adres weergegeven.
Dit is de datum waarop de laatste factuur naar u is verzonden.
Dit is de unieke code van deze factuur. Uw factuurkenmerk bestaat uit twee delen. Het eerste deel is uw 9-cijferig klantnummer eventueel voorafgegaan door voorloopnullen. Het tweede deel bestaat uit het 6-cijferige factuurnummer eventueel voorafgegaan door voorloopnullen. 

Hier kunt u het rekeningnummer van KPN vinden. Dit rekeningnummer kunt u gebruiken wanneer u een betalingsherinnering ontvangt.

Laatste factuur uitleg

Hier vindt u het totaalbedrag van de factuur inclusief BTW.

Omdat de abonnementskosten vooraf worden gefactureerd, maar u hier geen gebruik meer van heeft gemaakt, zullen we dit aan u terugbetalen of verrekenen met nog openstaande facturen.

Staat er op de nota negatief bedrag, dan zullen we dit bedrag terugbetalen. Op de voorbeeldfactuur is het negatieve bedrag -82,50.

Hier vermelden wij uw vooraf gefactureerd abonnementskosten en uw korting (excl. BTW). Omdat de abonnementskosten vooraf worden gefactureerd, maar u hier geen gebruik meer van heeft gemaakt, zullen we dit aan u terugbetalen of verrekenen met nog openstaande facturen. Ontvangen korting over de vooraf gefactureerde periode wordt in mindering gebracht.

Vooraf gefactureerde abonnementskosten worden verrekend met de verbruikskosten in de laatste maand, tenzij u gebruik maakt van Belvrij.

Laatste factuur uitleg

Per locatie ziet u de verbruikskosten van telefonie. Hier staat het adres vermeld waar het Ondernemerspakket fysiek was aangesloten en waar KPN Internet en Telefonie aan uw leverde.

KPN verstuurt geen aparte factuur naar alle locaties: wanneer uw bedrijf meerdere vestigingen heeft ontvangt u van ons de verbruikskosten van alle vestigingen overzichtelijk op 1 factuur.

Bij abonnement vindt u de maandelijkse kosten voor uw abonnement. Omdat deze vaste abonnementskosten 1 maand vooruit worden gefactureerd, zullen deze achteraf worden terugbetaald. Dit is het geval wanneer u een negatief bedrag ziet staan op uw factuur.

Ook kunt u hier zien hoe de verbruiksosten zijn verrekend.

Let op: Eventuele kortingen zijn hier nog niet verrekend. Kijk voor meer informatie hierover naar het onderdeel ‘Korting’.

Ontvangen korting over de vooraf gefactureerde periode wordt nu dus aangerekend en vandaar dat dit positieve bedragen zijn. Dit wordt dus in mindering gebracht op de terugbetaling.

Veelgestelde vragen

U kunt uw abonnement telefonisch, per formulier of per brief opzeggen.

Tip! Telefonisch kunnen wij uw abonnement per direct beëindigen en houden wij deze dag aan als opzegdatum. Wanneer er sprake is van een opzegtermijn, betaalt u hiervoor meerkosten. Wilt u opzeggen per formulier of brief? In dat geval is de opzegdatum de dag dat KPN het formulier of de opzegbrief van u ontvangt.

Wij bevestigen de opzegging zodra deze is verwerkt. Vervolgens berekenen op basis van de opzegdatum de abonnementskosten voor de slotfactuur. Hierin nemen wij de eventuele resterende contractperiode in onze bereking mee. Op de slotfactuur ziet u of het bedrag op de slotnota positief of negatief is.

Bent u het niet eens met de opzegdatum en de doorberekende kosten op uw factuur? Neem dan contact op met de klantenservice. Wij kunnen dan nakijken of de opzegdatum klopt en zonodig het kosten verschil aan u terugbetalen.

Wij sturen de slotfactuur naar uw e-mailadres. Controleer op uw maandelijkse factuur of in MijnKPN of het e-mailadres juist staat genoteerd. Uw e-mailadres kunt u wijzigingen in MijnKPN.

Inloggen MijnKPN

Een mogelijke oorzaak dat u de teveel betaalde abonnementskosten niet hebt ontvangen, is dat uw rekeningnummer onjuist in onze gegevens staat. Neem contact op met de klantenservice via telefoonnummer 0800-0410 . Wij helpen u graag verder.

U betaalt geen kosten voor het opzeggen van uw abonnement wanneer u uw abonnement beëindigd na de einddatum van uw contract. U kunt uw abonnement eerder dan de afgesproken einddatum van uw contract beëindigen tegen betaling van een afkoopsom. De afkoopsom bestaat uit alle resterende maanden abonnementskosten tot het einde van de minimale contractperiode, met een minimum van één maand, na aftrek van eventuele korting.
Wanneer u overstapt op een ander abonnement van KPN, dan is het nodig uw oude abonnement op te zeggen. Hebt u het oude abonnement opgezegd maar ontvangt u toch een factuur van uw oude abonnement? Wellicht is de opzegging van het oude abonnement niet juist verwerkt in ons systeem.
Wij raden u aan contact op te nemen met de klantenservice om de opzegging alsnog te regelen. Wacht vervolgens totdat u de slotfactuur van uw oude abonnement ontvangt en controleer of het bedrag klopt. Neem wanneer u hierover twijfelt contact op met KPN. Indien u door een fout van KPN dubbele kosten hebt betaald, dan betalen wij de dubbel betaalde abonnementskosten aan u terug.

Antwoord toch niet gevonden? Wij helpen u graag.