eH1 aanvraag voor subsidie en financieringen

Het kabinet heeft verschillende maatregelen ingevoerd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met eH1 kunt u direct inloggen bij de RVO om u voor deze maatregelen aan te melden.

Let op: eH1 kost €5,- excl. BTW en is enkel bedoeld voor het bovenstaande doel, wilt u bij meer overheidsinstanties inloggen dan dient u gebruik te maken van een eH2+ of eH3 middel.

Als u de betaling hebt gedaan duurt het minstens 48 uur voordat we uw aanvraag verder kunnen verwerken. Mocht u daarna nog geen reactie van ons hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar eideh1actie@kpn.com met vermelding van uw aanvraagnummer en het e-mail adres waarvoor u eHerkenning hebt aangevraagd.

De stappen voor de aanvraag van eH1

Nadat u het aanvraagproces via de portal hebt doorlopen volgen er nog een aantal stappen die u moet uitvoeren.


Voor een soepele aanvraag van het eH subsidieaanvraagmiddel heeft u de volgende gegevens nodig:


Wij vragen u het aanschafbedrag van €6,05 euro (inclusief btw) via een bankoverschrijving te voldoen. U dient het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL15INGB0652984932 ten name van Stichting Beheer Derdengelden Cannock Outsourcing met vermelding van het aanvraagnummer en het e-mailadres en bankrekeningnummer waarmee u de aanvraag heeft gedaan. (Let op: in plaats van het @ teken dienst u hier "at" in the vullen omdat de banken geen aparte tekens in de omschrijvingen accepteren) U dient de betaling te verrichten vanaf een bankrekening behorende bij de organisatie waarvoor eH1 is aangevraagd.

Uw aanvraag wordt succesvol afgerond wanneer het aanvraagnummer en e-mailadres duidelijk vermeld zijn en de betaling is voldaan vanaf een bankrekening behorende bij de organisatie waarvoor EH1 is aangevraagd. Houdt er rekening mee dat als uw aanvraag wordt afgewezen het twee maanden kan duren voordat uw betaling wordt teruggestort.

Na ontvangst van uw betaling duurt het minimaal 1 werkdag voordat wij uw aanvraag verder kunnen verwerken en de eH1 kan worden uitgeven. Bij uitgifte wordt tegelijkertijd per e-mail uw betaalde factuur verzonden. Mocht u in deze tijd nog geen reactie van ons hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar eideh1actie@kpn.com met vermelding van uw aanvraagnummer en het e-mail adres waarvoor u eHerkenning heeft aangevraagd.

Betalingen zonder vermelding van aanvraagnummer hebben een langere doorlooptijd. Indien uw actie uitblijft wordt uw aanvraag na 30 dagen automatisch afgewezen en uit privacyoverwegingen verwijderd. Houdt er rekening mee dat als uw aanvraag wordt afgewezen het twee maanden kan duren voordat uw betaling wordt teruggestort.

Wij sturen herinneringen om er zeker van te zijn dat dit bericht u bereikt. Wanneer u deze herinnering ontvangt nadat u uw aanvulling heeft verstuurd, kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen.

Veelgestelde vragen

Momenteel krijgen we veel vragen over dat bedrijven eerst de factuur willen ontvangen voordat tot betaling kan worden overgegaan.

Voor de snelheid van de aanvraagverwerking dient u vooruit te betalen. Nadat uw middel gereed is, ontvangt u de factuur. De facturatie van eHerkenning heeft KPN uitbesteed aan Cannock Outsourcing B.V.

Het opgeven van een mobiel nummer en een email adres die verwijst naar uw organisatie is noodzakelijk om uw EH1 aanvraag te kunnen accepteren.

Indien u geen mobiel nummer kunt overleggen dan kunnen we helaas uw aanvraag niet verwerken.


Momenteel wordt ons supportdesk overstelpt met statusvragen over de EH1 middel.

Als u de betaling heeft gedaan duurt het minstens 2 werkdagen voordat we uw aanvraag verder kunnen verwerken vanwege betaling validatie. Mocht u daarna nog geen reactie van ons hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar eideh1actie@kpn.com met vermelding van uw aanvraagnummer en het e-mail adres waarvoor u eHerkenning heeft aangevraagd en als bijlage een kopie van het betalingsbewijs.

Ketenmachtigingen zijn niet geschikt voor alle EH1 diensten. Er kan niet worden ingelogd met een ketenmachtiging bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

(Zie https://eherkenning.nl/ketenmachtiging : Checklist aanvragen Ketenmachtiging)

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Digitale Overheid aangenomen. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer de Wet DO behandeld. Zodra deze wet in werking treedt is het niet meer mogelijk om in te loggen bij online diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1 bij overheidsorganisaties. Overheidsorganisaties mogen deze diensten dan niet meer aanbieden op EH1.

Op een middel behorende bij een kvk nummer kunnen meerdere machtigingen worden aangevraagd. Maak als klant gebruik van het User Portal om meerdere machtigingen aan te vragen.

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Via de NOW-regeling krijgt u een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen.

Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betaling krijgen.


Vraag direct een eH1 subsidie inlogmiddel aan