Security Maturity Quickscan

Cyberdreigingen die je business in gevaar kunnen brengen liggen overal op de loer. Tegelijkertijd moet je aan allerlei spelregels voldoen rondom privacy en veiligheid. Waar sta je als het gaat om security en compliance? En wat zijn mogelijke vervolgstappen en verbeterpunten? Een Security Quickscan geeft hierin inzicht.

De uitdaging: strengere eisen aan security

Cybercrime is een groeiend probleem dat zich razendsnel ontwikkelt. Hackers verzinnen steeds meer nieuwe technieken om ‘binnen’ te komen. Daar komt bij dat ook jouw organisatie continu in beweging is. Dan is het lastig om prioriteiten te stellen en een goede security te realiseren. De overheid ziet ondertussen steeds strenger toe op naleving van de privacywetgeving. Zo kennen we sinds 2016 de meldplicht datalekken en gaat in mei 2018 de AVG van kracht. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt – en dat doet vrijwel iedere organisatie – krijgt te maken met strenge spelregels. Een goede security is verplicht, net als een solide en compliant privacybeleid. Nalatigheid is geen optie: boetes tot in de miljoenen euro’s kunnen het gevolg zijn. Om nog te zwijgen over imagoschade bij een groot datalek. Download onderstaand onze Security Maturity Quickscan factsheet om te lezen hoe wij je met onze Security Quickscan kunnen helpen om nalatigheid te voorkomen.

Hoe ziet een Security Maturity Quickscan eruit?

Het assessment bestaat uit een set vragen, aangeboden via een webportaal. In het assessment wordt een aantal categorieën geanalyseerd, waarin informatiebeveiliging een rol speelt. Denk hierbij aan mail, omgang met data, mobiele telefonie, medewerkersbewustzijn en privacy. Daarnaast worden ook vragen gesteld over de beveiligingsmaatregelen in je IT-omgeving. De resultaten van de Quickscan geven de volwassenheid van het securityniveau van je organisatie aan. Ook geeft het een indruk in welke mate je organisatie voldoet aan de minimale securityeisen. Daarnaast worden concrete aanbevelingen gedaan.

Elke Security Maturity Quickscan kan ondersteund worden met professionele consultancy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij in het invullen van de vragen, het bepalen van het niveau van volwassenheid of het nader uitwerken van de vervolgstappen. Neem voor meer informatie direct contact met ons op. Wilt uw meer informatie over onze Security Maturity Quickscan?
Wij helpen u graag.

Neem contact met ons op