Vast bellen abonnement opzeggen

Wilt u opzeggen?

In dat geval is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden.

Belangrijke informatie bij het opzeggen

KPN werkt met afkoopsommen voor zakelijke klanten die voor einde contractdatum willen stoppen met het abonnement of willen overstappen naar een andere aanbieder.

Wilt u uw abonnement voortijdig opzeggen of hebt u vragen over uw laatste factuur en afkoopsom? 

In ‘MijnKPN’ onder het tabblad ‘vast’ vindt u de einddatum van uw contract of contracten. Hebt u nog geen MijnKPN-account, maak deze dan aan in MijnKPN.

Als u meerdere abonnementen van Zakelijk vast bellen tegelijkertijd opzegt, dan hanteren we de opzegtermijn van het contract met de jongste einddatum.

opzegtermijn KPN

 

In bovenstaand voorbeeld heeft contract 2 de eerstvolgende (jongste) einddatum. Tot uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van contract 2 kunnen alle 3 contracten worden opgezegd, zonder dat er een afkoopsom in rekening wordt gebracht.

Wilt u in verband met faillissement afspraken maken over contractbeëindiging? Neem dan zelf contact op, of laat uw curator of de overnemende partij contact opnemen, met het faillissementsteam van KPN. Telefoonnummer 050-5882002.

Het Vaste Telefonie abonnement kunt u schriftelijk opzeggen. Wij zouden daarvoor graag de volgende informatie ontvangen:

1. Een brief met daarin in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de overledene
  • Telefoonnummer van de overledene
  • Rekeningnummer van de overledene
  • Op te zeggen contracten
  • Datum opzegging
  • Contactgegevens nabestaande/contactpersoon

2. Een kopie van de overlijdensakte
De overlijdensakte kunt u opvragen bij de gemeente waarin de overledene woonachtig was.

U kunt bovenstaande documenten versturen naar:
KPN ZM
T.a.v. opzeggen ZM
Postbus 2547
3500 GM Utrecht

N.B. Bij opzeggen in verband met overlijden zijn geen kosten verbonden.

In artikel 12 van de algemene voorwaarden staan de spelregels voor opzegging opgenomen.

Algemene voorwaarden KPN

In een aantal gevallen hoeft u geen contact met ons op te nemen. In onderstaand overzicht leest u welke situatie voor u van toepassing is

Situatie Wel of geen contact opnemen met ons
Opzeggen van uw KPN abonnement (zonder nummerbehoud) ja
Uw abonnement laten overnemen door een ander persoon of bedrijf (contractovername) ja
Opzeggen in verband met overlijden van de contractant nee
Opzeggen omdat u overstapt naar een andere aanbieder (met behoud van uw nummer). Uw nieuwe aanbieder verzorgt voor u het opzeggen van uw abonnement(en) ja