eHerkenning UWV Werkgeversportaal

Zo regelt u eHerkenning voor het UWV

Binnenkort kunt u met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Per 1 november 2019 is eHerkenning hiervoor nog de enige mogelijkheid. Met een eHerkenningsmiddel weet UWV wie u bent (authenticatie). Met een bijbehorende machtiging weet het UWV dat u namens uw organisatie mag handelen (autorisatie). Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Besteedt u zaken uit aan een intermediair? Regel dan samen met de intermediair een ketenmachtiging. Bekijk wat uw situatie is en zie welke stappen u moet nemen. Een aanvraag verwerken wij gemiddeld binnen twee á drie werkdagen.

Benodigde gegevens voor eHerkenning UWV Werkgeversportaal

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van
Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Ik heb nog geen eHerkenning en wil dit aanvragen
Tarieven eHerkenning

eHerkenningsmiddel eH3, incl 5 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 1 jaar Vanaf € 45,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 5 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 3 jaar Vanaf € 100,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 5 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 5 jaar Vanaf € 150,00 per gebruiker

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie

Ik heb al eHerkenning maar moet iets wijzigen of toevoegen

Heeft u al een eHerkenningsmiddel, maar wilt u upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau of extra machtigingen aanvragen? Hoe u dit doet, hangt af van uw bevoegdheid.  

Als bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder kunt u eenvoudig wijzigingen doorvoeren aan uw eHerkenningsmiddel via eHerkenning User Portal. Als machtigingenbeheerder kunt u dit binnen de beheermodule ook doen voor medewerkers.

  1. Ga in de User Portal naar Mijn machtigingen

  2. Klik onderaan op ‘Nieuwe machtiging aanvragen’

  3. Selecteer uw organisatie en de betreffende gebruiker

  4. Selecteer niveau eH3, Selecteer dienstverlener UWV > kies welke dienst(en) > selecteer een geldigheidsduur van 1, 3 of 5 jaar.

    Naar KPN eHerkenning User Portal

Als gebruiker kunt u niet zelf uw eHerkenningsmiddel upgraden, verlengen of machtigingen toevoegen zonder toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger of de machtigingenbeheerder. Is er binnen uw organisatie een machtigingenbeheerder? Vraag dan of de beheerder de gewenste wijzigingen voor u doorvoert.

Geen machtigingenbeheerder? Dan kunt u alleen upgraden, verlengen of extra machtigingen aanvragen door opnieuw een formulier in te vullen, met toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger.

Upgraden naar eH3

Tarieven 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Upgrade naar eH3 vanaf € 25,00 per gebruiker € 62,50 per gebruiker € 85,50 per gebruiker
Upgrade eH3 aanvragen

Extra machtiging(en) aanvragen

Bij de dienst UWV zijn de volgende machtigingen beschikbaar:

1.       Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO

2.       Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO

3.       Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

4.       Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW

5.       Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA

6.       Indienen ontslagaanvraag

7.       Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

8.       Controle eigen risicodragers

9.       Bezwaar maken

Tarieven 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Toevoegen ‘Alle machtigingen’ of 5 extra machtigingen EH3 € 25,00 per gebruiker € 62,50 per gebruiker € 85,50 per gebruiker
Extra machtiging(en) aanvragen


Ik ben een intermediair en wil een ketenmachtiging aanvragen

Als een intermediair namens een organisatie de administratie bij UWV doet, is een ketenmachtiging nodig. Zo is de intermediair gemachtigd om namens de organisatie te handelen bij UWV. Deze intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens de organisatie te handelen via eHerkenning. De intermediair heeft minimaal eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig.

Jasper Cisco Security

Meerdere middelen binnen uw organisatie nodig? Registreer gratis een machtigingenbeheerder

Met de gratis KPN eHerkenning Beheermodule kan een machtigingenbeheerder namens uw organisatie machtigingen toekennen aan personen met een eHerkenningsmiddel en deze beheren (aanvragen, wijzigen en opzeggen). Zo delegeert de bevoegd vertegenwoordiger het aanvragen van middelen en toekennen van machtigingen aan de eHerkenning-machtigingenbeheerder.

Spoed?
Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Neem contact met ons op om een spoedaanvraag te starten.