eHerkenning eH3 aanvragen

Verzamel eerst de benodigde gegevens

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH3 hebt u de volgende documenten en gegevens nodig.

Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel
Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.

Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.

Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Tarieven eHerkenning eH3

eHerkenningsmiddel eH3 voor 1 jaar Vanaf € 45,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3 voor 3 jaar Vanaf € 100,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3 voor 5 jaar Vanaf € 150,00 per gebruiker

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie

Zo vraagt u eHerkenning op eH3-niveau aanWerk uitbesteden aan intermediair? Registreer een ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan een externe partij of intermediair namens een bedrijf handelen via eHerkenning. Zoals subsidies aanvragen bij gemeenten of medewerkers ziek melden bij UWV.

Meerdere middelen nodig? Registreer gratis een machtigingenbeheerder

Met een machtigingenbeheerder delegeert de bevoegd vertegenwoordiger taken rondom eHerkenning. Zo kan de beheerder in de KPN eHerkenning Beheermodule machtigingen toekennen aan anderen en deze beheren.

Spoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog.

Neem contact met ons op om een spoedaanvraag te starten.