Media Transport & Storage

Veilige opslag van uw data en gegevensdragers

Organisaties maken regelmatig kopieën van hun bedrijfsgegevens. Maar waar en onder welke omstandigheden worden deze kopieën bewaard? Waar bewaart u uw reservebestanden, uw licentiegegevens en uw digitale archief? Legt u ze in een brandvrije kluis naast de computer? Neemt een medewerker ze mee naar huis? Of bewaart u ze bij uw bank in een bankkluis?

Geen van deze voorzorgsmaatregelen is daadwerkelijk een veilige methode. In de praktijk blijkt een brandvrije kluis maar beperkt bestand te zijn tegen hitte. Bovendien raken mediadragers onleesbaar door de hoge temperatuur van een brand. Door kopieën van gegevens bij een medewerker thuis in bewaring te houden, geeft u niet alleen kostbare maar ook gevoelige bedrijfsinformatie uit handen. De kluis van de bank is veilig, maar alleen toegankelijk tijdens kantooruren. Zo kunt u niet op ieder gewenst tijdstip over uw gegevens beschikken. Met Media Transport en Storage (Tape transport) van KPN zijn uw gegevens off-site, veilig en snel beschikbaar.

Neem contact met mij op
Media Transport en Storage

Voordelen van Media Transport & Storage

  • Veilig
    Privacy en integriteit gewaarborgd door unieke en gecertificeerde verzegeling
  • Vertrouwd
    Wij werken met een vaste pool van gescreende medewerkers
  • Zeker
    Uw back-up media zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.